ابزار و لوازم ساختمانی و ایمنی

مشاهده‌ی همه

کلاه جوشکاری SENTINEL A50 از کمپانی بزرگ ESAB می‌باشد. این کلاه ایمنی که بصورت کلی تمامی نواحی صورت و گردن را می‌پوشاند و به دلیل سبکی باعث عدم خستگی در حین کار می‌شود …

مشاهده‌ی مقاله

کلاه جوشکاری SENTINEL A50 از کمپانی بزرگ ESAB می‌باشد. این کلاه ایمنی که بصورت کلی تمامی نواحی صورت و گردن را می‌پوشاند و به دلیل سبکی باعث عدم خستگی در حین کار می‌شود …

مشاهده‌ی مقاله

هر فرغون ماسه چقدر سیمان می‌خواهد؟ برای پاسخ‌دادن به این پرسش، قبل از هر چیزی باید تعیین کنید که قرار است چه نوع ملات ماسه سیمانی‌ درست کنید …

مشاهده‌ی مقاله

هر فرغون ماسه چقدر سیمان می‌خواهد؟ برای پاسخ‌دادن به این پرسش، قبل از هر چیزی باید تعیین کنید که قرار است چه نوع ملات ماسه سیمانی‌ درست کنید …

مشاهده‌ی مقاله

الکترودها قطعاتی هستند که یک طرف آن‌‌ها به بخش غیر فلزی شامل الکترونیک یا مواد نیمه رسانا متصل می‌شود و طرف دیگر در تماس با قسمت فلزی قرار دارد. در هنگام عملیات جوشکاری، بخش…

مشاهده‌ی مقاله

الکترودها قطعاتی هستند که یک طرف آن‌‌ها به بخش غیر فلزی شامل الکترونیک یا مواد نیمه رسانا متصل می‌شود و طرف دیگر در تماس با قسمت فلزی قرار دارد. در هنگام عملیات جوشکاری، بخش…

مشاهده‌ی مقاله

هر کدام از ابزار سایش و برش وظیفه‌ی خاصی در صنایع به عهده دارند که در این مقاله به آن‌ها خواهیم پرداخت. با ورود ابزار سایش و برش جدید به بازار، کارها با سهولت بیشتری انجام می‌شود.

مشاهده‌ی مقاله

هر کدام از ابزار سایش و برش وظیفه‌ی خاصی در صنایع به عهده دارند که در این مقاله به آن‌ها خواهیم پرداخت. با ورود ابزار سایش و برش جدید به بازار، کارها با سهولت بیشتری انجام می‌شود.

مشاهده‌ی مقاله

دستکش ایمنی یکی از لوازم ایمنی مفید در هنگام انجام فعالیت های مختلف در صنایع است. شما ممکن است در صنایع شیمیایی مشغول به فعالیت باشید یا در صنایعی که با برش قطعات سر و کار دارد …

مشاهده‌ی مقاله

دستکش ایمنی یکی از لوازم ایمنی مفید در هنگام انجام فعالیت های مختلف در صنایع است. شما ممکن است در صنایع شیمیایی مشغول به فعالیت باشید یا در صنایعی که با برش قطعات سر و کار دارد …

مشاهده‌ی مقاله

در این مقاله انواع تست‌های مخرب و غیرمخرب جوشکاری را بررسی کردیم و اصطلاحات جوشکاری و انواع تست جوش را با هم در مجله دکتر تامین مرور کردیم.

مشاهده‌ی مقاله

در این مقاله انواع تست‌های مخرب و غیرمخرب جوشکاری را بررسی کردیم و اصطلاحات جوشکاری و انواع تست جوش را با هم در مجله دکتر تامین مرور کردیم.

مشاهده‌ی مقاله

انواع الکترود جوشکاری بر اساس شکل ظاهری، نوع ساخت، جنس، پوشش و میزان ضخامت دسته‌بندی می‌شوند. در ادامه به معرفی این دسته‌بندی‌ها می‌پردازیم.

مشاهده‌ی مقاله

انواع الکترود جوشکاری بر اساس شکل ظاهری، نوع ساخت، جنس، پوشش و میزان ضخامت دسته‌بندی می‌شوند. در ادامه به معرفی این دسته‌بندی‌ها می‌پردازیم.

مشاهده‌ی مقاله