لیست قیمت جدید نیوپایپ 99

لیست قیمت انواع لوله و اتصالات 5 لایه نیوپایپ به صورت مداوم در این صفحه قرار می گیرد.دکتر تامین ( سامانه نقد، بررسی و فروش محصولات ساختمانی ) نماینده فروش محصولات شرکت گیتی پسند اصفهان می باشد .

برای استعلام قیمت همراه با تخفیفات ویژه می توانید با کارشناسان فروش دکتر تامین تماس بگیرید

۰۲۱-۴۸۴۳۶

ردیفشرح کالاقیمت
واحد
1لوله پنج لایه نیوپایپ PEX (سایز 16 کد:91216)5845
2لوله پنج لایه نیوپایپ PEX (سایز 20 کد:91620)9920
3لوله پنج لایه نیوپایپ PEX (سایز 25 کد:92025)18400
4لوله پنج لایه نیوپایپ PEX (سایز 32 کد:92632)26470
5لوله پنج لایه نیوپایپ PEX (سایز 40 کد:93240)54720
6لوله پنج لایه نیوپایپ PEX (سایز 50 کد:94150)71150
7لوله پنج لایه نیوپایپ PEX (سایز 63 کد:95163)89550
8لوله پنج لایه نیوپایپ PERT (سایز 16 کد:99010)0
9لوله پنج لایه نیوپایپ PERT (سایز 20 کد:99012)0
10لوله پنج لایه نیوپایپ PERT (سایز 25 کد:99014)0
11لوله پنج لایه نیوپایپ PERT (سایز 32 کد:99016)0
12لوله پنج لایه نیوپایپ PE (سایز 16 کد:98010)0
13لوله پنج لایه نیوپایپ PE (سایز 20 کد:98012)0
14لوله پنج لایه نیوپایپ PE (سایز 25 کد:98014)0
15لوله پنج لایه نیوپایپ PE (سایز 32 کد:98016)0
16فوم لوله ای سپهر فوم (سایز 16mm کد:13010)785
17فوم لوله ای سپهر فوم (سایز 20mm کد:13012)958
18فوم لوله ای سپهر فوم (سایز 25mm کد:13014)1161
19فوم لوله ای سپهر فوم (سایز 32mm کد:13016)1715
20فوم لوله ای سپهر فوم (سایز 40mm کد:13018)2237
21فوم لوله ای سپهر فوم (سایز 50mm کد:13020)2870
22فوم لوله ای سپهر فوم (سایز 63mm کد:13022)4005
23مغزی نیوپایپ "½ (10110)10634
24مغزی نیوپایپ "¾ (10112)18304
25مغزی نیوپایپ "1 (10114)28940
26مغزی نیوپایپ "¼ 1 (10116)27560
27مغزی نیوپایپ "½ 1 (10118)31843
28تبدیل روپیچ نیوپایپ "¾×"½ (10210)13392
29تبدیل روپیچ نیوپایپ "¾×"1 (10212)26933
30مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ "½ (10310)12746
31مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ "¾ (10312)17108
32مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ "1 (10314)30286
33واسطه روپیچ توپیچ «آلن خور» نیوپایپ "½ 15 میلیمتر (10320)7545
34واسطه روپیچ توپیچ «آلن خور» نیوپایپ "½ 25 میلیمتر (10322)10163
35واسطه روپیچ توپیچ «آلن خور» نیوپایپ "½ 30 میلیمتر (10324)11087
36تبدیل روپیچ تو پیچ نیوپایپ روپیچ"½×توپیچ"¾ (10406)18150
37تبدیل روپیچ تو پیچ نیوپایپ روپیچ"¾×توپیچ"½ (10408)10899
38تبدیل روپیچ تو پیچ نیوپایپ روپیچ"¾×توپیچ"1 (10410)22722
39تبدیل روپیچ تو پیچ نیوپایپ روپیچ"1×توپیچ"¾ (10450)22007
40تبدیل روپیچ تو پیچ نیوپایپ توپیچ"1×روپیچ"¼ 1 (10452)18774
41تبدیل روپیچ تو پیچ نیوپایپ توپیچ"¾×روپیچ"¼ 1 (10454)22651
42زانو رزوه ای نیوپایپ "½ (10510)21973
43زانو رزوه ای نیوپایپ "¾ (10512)32582
44چپقی نیوپایپ "½ (10610)20998
45چپقی نیوپایپ "¾ (10612)36647
46چپقی نیوپایپ "1 (10614)48355
47چپقی مخصوص محفظه هواگیری نیوپایپ توپیچ "½×روپیچ "1 (10616)30118
48مهره ماسوره نیوپایپ "½×16 (10810)15483
49مهره ماسوره نیوپایپ "¾×16 (10812)21308
50مهره ماسوره نیوپایپ "½×20 (10813)22062
51مهره ماسوره نیوپایپ "¾×20 (10814)17658
52مهره ماسوره نیوپایپ "¾×25 (10816)35392
53مهره ماسوره نیوپایپ "1×25 (10818)40967
54حلقه ماسوره نیوپایپ "½×16 (10850)5349
55درپوش توپیچ نیوپایپ (سایز "¾ کد:11912)0
56بست لوله نیوپایپ 16 (12110)248
57بست لوله نیوپایپ 20 (12112)277
58بست لوله نیوپایپ 25 (12114)313
59بست لوله نیوپایپ 32 (12116)556
60بست زوج لوله نیوپایپ 16 (12150)435
61بست زوج لوله نیوپایپ 20 (12152)440
62بست زوج لوله نیوپایپ 25 (12154)513
63بست خاردار لوله نیوپایپ 16 (12160)95
64درپوش پایه بلند پلاستیکی نیوپایپ آبی "½ (12210)768
65درپوش پایه بلند پلاستیکی نیوپایپ قرمز "½ (12212)768
66درپوش پایه بلند پلاستیکی نیوپایپ آبی "¾ (12214)1435
67درپوش پایه بلند پلاستیکی نیوپایپ قرمز "¾ (12216)1435
68درپوش پایه بلند پلاستیکی نیوپایپ آبی "1 (12218)2234
69درپوش پایه بلند پلاستیکی نیوپایپ قرمز "1 (12220)2234
70درپوش پلاستیکی نیوپایپ "½ (12250)325
71درپوش پلاستیکی اورینگ دار نیوپایپ "½ (12270)641
72درپوش پلاستیکی اورینگ دار نیوپایپ "¾ (12272)0
73درپوش پلاستیکی اورینگ دار نیوپایپ "1 (12274)0
74صفحه نصب نیوپایپ 63 میلیمتر (12310)1451
75صفحه نصب نیوپایپ 153 میلیمتر (12410)3024
76صفحه نصب نیوپایپ 280 میلیمتر (12411)4212
77صفحه نصب نیوپایپ 500 میلیمتر (12412)8766
78کلکتور مدولار نیوپایپ "1/2×"1 (2b کد:12422)52579
79کلکتور مدولار نیوپایپ "1/2×"1 (3b کد:12423)76238
80کلکتور مدولار نیوپایپ "1/2×"1 (4b کد:12424)101675
81کلکتور مدولار همراه والو کوپلی نیوپایپ "½×"1 (آبی 2b کد:12432)113185
82کلکتور مدولار همراه والو کوپلی نیوپایپ "½×"1 (آبی 3b کد:12433)169775
83کلکتور مدولار همراه والو کوپلی نیوپایپ "½×"1 (آبی 4b کد:12434)226367
84کلکتور مدولار همراه والو کوپلی نیوپایپ "½×"1 (آبی 5b کد:12435)282959
85کلکتور مدولار همراه والو کوپلی نیوپایپ "½×"1 (آبی 6b کد:12436)339551
86کلکتور مدولار همراه والو کوپلی نیوپایپ "½×"1 (آبی 7b کد:12437)396142
87کلکتور مدولار همراه والو کوپلی نیوپایپ "½×"1 (آبی 8b کد:12438)452734
88کلکتور مدولار همراه والو کوپلی نیوپایپ "½×"1 (قرمز 2b کد:12442)113185
89کلکتور مدولار همراه والو کوپلی نیوپایپ "½×"1 (قرمز 3b کد:12443)169775
90کلکتور مدولار همراه والو کوپلی نیوپایپ "½×"1 (قرمز 4b کد:1244)226367
91کلکتور مدولار همراه والو کوپلی نیوپایپ "½×"1 (قرمز 5b کد:12445)282959
92کلکتور مدولار همراه والو کوپلی نیوپایپ "½×"1 (قرمز 6b کد:12446)339551
93کلکتور مدولار همراه والو کوپلی نیوپایپ "½×"1 (قرمز 7b کد:12447)396142
94کلکتور مدولار همراه والو کوپلی نیوپایپ "½×"1 (قرمز 8b کد:12448)452734
95صفحه نصب قوس دار نیوپایپ 280 میلیمتر (12451)4406
96صفحه نصب زیر پکیج نیوپایپ (12452)7492
97کلکتور نیوپایپ "½×"¾ (2b کد:12512)58236
98کلکتور نیوپایپ "½×"¾ (3b کد:12513)87354
99کلکتور نیوپایپ "½×"¾ (4b کد:12514)113884
100کلکتور نیوپایپ "½×"¾ (5b کد:12515)142356
101کلکتور نیوپایپ "½×"1 (2b کد:12522)69192
102کلکتور نیوپایپ "½×"1 (3b کد:12523)101036
103کلکتور نیوپایپ "½×"1 (4b کد:12524)135264
104کلکتور نیوپایپ "½×"1 (5b کد:12525)167579
105کلکتور نیوپایپ "½×"1 (6b کد:12526)201062
106کلکتور نیوپایپ "½×"1 (7b کد:12527)234470
107کلکتور نیوپایپ "½×"1 (8b کد:12528)267905
108کلکتور نیوپایپ "½×"1 (9b کد:12529)294754
109کلکتور نیوپایپ "½×"1 (10b کد:12530)342250
110کلکتور نیوپایپ "½×"1 (11b کد:12531)356508
111کلکتور نیوپایپ "½×"1 (12b کد:12532)388885
112کلکتور نیوپایپ "¾×"1 (3b کد:12533)179345
113کلکتور نیوپایپ "¾×"1 (4b کد:12534)228480
114کلکتور نیوپایپ "¾×"1 (5b کد:12535)306089
115کلکتور نیوپایپ "¾×"1 (6b کد:12536)311893
116کلکتور نیوپایپ "½×"¼ 1 (4b کد:12544)194374
117کلکتور نیوپایپ "½×"¼ 1 (5b کد:12545)242859
118کلکتور نیوپایپ "½×"¼ 1 (6b کد:12546)284953
119کلکتور نیوپایپ "½×"¼ 1 (7b کد:12547)332368
120کلکتور نیوپایپ "½×"¼ 1 (8b کد:12548)388288
121کلکتور نیوپایپ "½×"¼ 1 (9b کد:12549)427239
122کلکتور نیوپایپ "½×"¼ 1 (10b کد:12550)474807
123کلکتور نیوپایپ "½×"¼ 1 (11b کد:12551)522376
124کلکتور نیوپایپ "½×"¼ 1 (12b کد:12552)582543
125کلکتور نیوپایپ "¾×"¼ 1 (3b کد:12553)230116
126کلکتور نیوپایپ "¾×"¼ 1 (4b کد:12554)300379
127کلکتور نیوپایپ "¾×"¼ 1 (5b کد:12555)370815
128کلکتور نیوپایپ "¾×"¼ 1 (6b کد:12556)441995
129کلکتور نیوپایپ "½×"½ 1 (4b کد:12564)405954
130کلکتور نیوپایپ "½×"½ 1 (5b کد:12565)539096
131کلکتور نیوپایپ "½×"½ 1 (6b کد:12566)646845
132کلکتور نیوپایپ "½×"½ 1 (7b کد:12567)754552
133کلکتور نیوپایپ "½×"½ 1 (8b کد:12568)862309
134کلکتور نیوپایپ "½×"½ 1 (9b کد:12569)970001
135کلکتور نیوپایپ "¾×"½ 1 (3b کد:12573)308051
136کلکتور نیوپایپ "¾×"½ 1 (4b کد:12574)441884
137کلکتور نیوپایپ "¾×"½ 1 (5b کد:12575)552229
138کلکتور نیوپایپ "¾×"½ 1 (6b کد:12576)647004
139کلکتور نیوپایپ "¾×"½ 1 (7b کد:12577)754765
140کلکتور نیوپایپ "¾×"½ 1 (8b کد:12578)862519
141کلکتور نیوپایپ "¾×"½ 1 (9b کد:12579)970219
142درپوش فلزی کلکتور نیوپایپ (سایز "¾ کد:12591)20532
143درپوش فلزی کلکتور نیوپایپ (سایز "1 کد:12592)18134
144درپوش فلزی مخصوص کلکتور مدولار نیوپایپ "1 (12593)17349
145درپوش فلزی روپیچ نیوپایپ (سایز "¼ 1 کد:12594)29874
146درپوش فلزی روپیچ نیوپایپ (سایز "½ 1 کد:12595)32595
147درپوش فلزی مخصوص هواگیری نیوپایپ (سایز "1 کد:12600)18510
148درپوش فلزی مخصوص هواگیری نیوپایپ (سایز "1 ¼ کد:12602)31858
149درپوش فلزی تبدیلی نیوپایپ "½×"¼ 1 (12603)26420
150درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور نیوپایپ (سایز "½ 1 کد:12604)33444
151درپوش فلزی تبدیلی نیوپایپ "½×"½ 1 (12605)30371
152پیچ هواگیری دستی نیوپایپ "3/8 (12610)4369
153کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشتی همراه با والو پرسی نیوپایپ "1/2×"1 (3b کد:12723)1049963
154کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشتی همراه با والو پرسی نیوپایپ "1/2×"1 (4b کد:12724)1385734
155کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشتی همراه با والو پرسی نیوپایپ "1/2×"1 (5b کد:12725)1696877
156کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشتی همراه با والو پرسی نیوپایپ "1/2×"1 (6b کد:12726)2028345
157کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشتی همراه با والو پرسی نیوپایپ "1/2×"1 (7b کد:12727)2394693
158کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشتی همراه با والو پرسی نیوپایپ "1/2×"1 (8b کد:12728)2723252
159کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشتی همراه با والو کوپلی نیوپایپ "1/2×"1 (3b کد:12823)978360
160کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشتی همراه با والو کوپلی نیوپایپ "1/2×"1 (4b کد:12824)1297940
161کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشتی همراه با والو کوپلی نیوپایپ "1/2×"1 (5b کد:12825)1614589
162کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشتی همراه با والو کوپلی نیوپایپ "1/2×"1 (6b کد:12826)1927905
163کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشتی همراه با والو کوپلی نیوپایپ "1/2×"1 (7b کد:12827)2207038
164کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشتی همراه با والو کوپلی نیوپایپ "1/2×"1 (8b کد:12828)2572556
165جعبه کلکتور نیوپایپ 45×45 سانتیمتر (15010)268974
166جعبه کلکتور نیوپایپ 65×45 سانتیمتر (15012)344286
167جعبه کلکتور نیوپایپ 95×45 سانتیمتر (15014)533253
168جعبه کلکتور مخصوص گرمایش از کف نیوپایپ 65×50ارتفاع (15015)545727
169جعبه کلکتور نیوپایپ 85×45 سانتیمتر (15016)464787
170جعبه کلکتور مخصوص گرمایش از کف نیوپایپ 80×50ارتفاع (15020)626913
171جعبه کلکتور نیوپایپ 75×45 سانتیمتر (15022)416665
172پایه کلکتور نیوپایپ (15050)9141
173بست کلکتور نیوپایپ (سایز "¾ کد:15110)0
174بست کلکتور نیوپایپ (سایز "¾ طرح B کد:15111)558
175بست کلکتور نیوپایپ (سایز "1 طرح B کد:15113)641
176بست کلکتور نیوپایپ (سایز "¼ 1 طرح B کد:15115)770
177بست کلکتور نیوپایپ (سایز "½ 1 طرح B کد:15128)788
178بوشن پرسی نیوپایپ 16×16 (20110)16939
179بوشن پرسی نیوپایپ 20×20 (20112)22868
180بوشن پرسی نیوپایپ 25×25 (20114)34268
181بوشن پرسی نیوپایپ 32×32 (20116)47965
182بوشن پرسی نیوپایپ 40×40 (20118)181698
183بوشن پرسی نیوپایپ 50×50 (20120)299100
184بوشن پرسی نیوپایپ 63×63 (20122)471595
185بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ 16×20 (20210)20032
186بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ 16×25 (20212)28400
187بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ 20×25 (20214)32092
188بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ 20×32 (20216)32955
189بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ 25×32 (20218)40284
190بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ 25×40 (20222)157078
191بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ 32×40 (20224)170405
192بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ 32×50 (20226)183473
193بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ 40×50 (20228)203181
194بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ 40×63 (20232)395475
195بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ 50×63 (20234)419363
196زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ 16×16 (20510)25167
197زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ 20×20 (20512)31848
198زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ 25×25 (20514)46901
199زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ 32×32 (20516)60925
200زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ 40×40 (20518)254735
201زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ 50×50 (20520)379046
202زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ 63×63 (20522)722189
203سه راهی پرسی نیوپایپ 16×16×16 (20710)28879
204سه راهی پرسی نیوپایپ 20×20×20 (20712)39547
205سه راهی پرسی نیوپایپ 25×25×25 (20714)71114
206سه راهی پرسی نیوپایپ 32×32×32 (20716)90876
207سه راهی پرسی نیوپایپ 40×40×40 (20718)345896
208سه راهی پرسی نیوپایپ 50×50×50 (20720)634508
209سه راهی پرسی نیوپایپ 63×63×63 (20722)941276
210سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 16×20×16 (20740)40367
211سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 16×16×20 (20742)32089
212سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 20×16×20 (20744)34304
213سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 16×20×20 (20746)46018
214سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 16×16×25 (20748)48400
215سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 20×16×25 (20749)51699
216سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 25×16×25 (20750)49199
217سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 20×20×25 (20752)55022
218سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 25×20×25 (20754)60484
219سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 25×16×32 (20757)64042
220سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 32×16×32 (20758)72421
221سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 32×20×32 (20760)79543
222سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 25×25×32 (20762)73667
223سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 32×25×32 (20764)82727
224سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 40×20×40 (20770)297431
225سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 40×25×40 (20773)305943
226سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 32×32×40 (20776)293479
227سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 40×32×40 (20779)343267
228سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 50×25×50 (20782)400011
229سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 50×32×50 (20784)415665
230سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 50×40×50 (20786)452197
231سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 63×25×63 (20790)711753
232سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 63×32×63 (20792)742586
233سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 63×40×63 (20794)763826
234زانو صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ "½×16 (20910)35357
235زانو صفحه دار توپیچ پرسی نیو پایپ "½×16 (20911)24633
236زانو صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ "½×20 (20914)40662
237زانو صفحه دار توپیچ پرسی نیو پایپ "½×20 (20915)32957
238زانو صفحه دار روپیچ پرسی نیوپایپ "¾×16 (21010)36520
239زانو صفحه دار روپیچ پرسی نیوپایپ "¾×20 (21014)44410
240سه راهی 90درجه صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ 16×"½×16 (21110)45043
241سه راهی 90درجه صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ 20×"½×20 (21114)51882
242سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ 16×"½×16 (21310)45163
243سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ 20×"½×20 (21314)57531
244سه راهی 90درجه دیواری پرسی نیوپایپ (سایز 16×"½×16 کد:21510)29733
245سه راهی 90درجه دیواری پرسی نیوپایپ (سایز 16×"½×16 طرح B کد:21511)39155
246سه راهی 90درجه دیواری پرسی نیوپایپ (سایز 20×"½×16 کد:21512)39533
247سه راهی 90درجه دیواری پرسی نیوپایپ (سایز 20×"½×20 کد:21514)42322
248سه راهی 90درجه دیواری پرسی نیوپایپ (سایز 16×"½×20 کد:21516)40927
249زانو دیواری پرسی نیوپایپ (سایز "½×16 کد:21610)20899
250زانو دیواری پرسی نیوپایپ (سایز "½×16 طرح B کد:21611)0
251زانو دیواری پرسی نیوپایپ (سایز "½×20 کد:21614)28600
252زانو دیواری پرسی نیوپایپ (سایز "¾×25 کد:21618)59977
253زانو دیواری پرسی نیوپایپ (سایز "1×32 کد:21622)67393
254سه راهی دیواری پرسی نیوپایپ 16×"½×16 (21710)46095
255سه راهی دیواری پرسی نیوپایپ 20×"½×20 (21714)58781
256سه راهی دیواری موازی پرسی نیوپایپ 16×"½×16 (21810)65117
257سه راهی دیواری موازی پرسی نیوپایپ 20×"½×20 (21814)80526
258درپوش پرسی نیوپایپ 16 (21910)11187
259درپوش پرسی نیوپایپ 20 (21912)16941
260درپوش پرسی نیوپایپ 25 (21914)16195
261درپوش پرسی نیوپایپ 32 (21916)26960
262درپوش پرسی نیوپایپ 40 (21918)73813
263درپوش پرسی نیوپایپ 50 (21920)92187
264درپوش پرسی نیوپایپ 63 (21922)113377
265بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ "½×16 (30210)15165
266بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ "½×20 (30212)20886
267بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ "¾×20 (30214)28197
268بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ "½×25 (30216)29810
269بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ "¾×25 (30218)34183
270بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ "1×25 (30220)47236
271بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ "1×32 (30222)51055
272بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ "¼ 1×32 (30224)107443
273بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ "¼ 1×40 (30228)265131
274بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ "½ 1×50 (30232)295722
275بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ "2×63 (30236)466517
276بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ "½×16 (30410)20477
277بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ "½×20 (30412)22292
278بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ "¾×20 (30414)29141
279بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ "¾×25 (30418)35739
280بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ "1×25 (30420)49613
281بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ "1×32 (30422)55982
282بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ "¼ 1×32 (30424)120141
283بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ "½ 1×40 (30428)267178
284بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ "½ 1×50 (30432)295349
285بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ "2×63 (30436)501959
286زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ "½×16 (30510)22657
287زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ "¾×20 (30514)33272
288زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ "¾×25 (30518)42848
289زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ "1×25 (30520)59046
290زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ "1×32 (30522)62662
291زانو چپقی پرسی نیوپایپ "½×16 (30610)27266
292زانو چپقی پرسی نیوپایپ "½×20 (30612)31378
293زانو چپقی پرسی نیوپایپ "¾×20 (30614)37486
294زانو چپقی پرسی نیوپایپ "¾×25 (30618)36155
295زانو چپقی پرسی نیوپایپ "1×25 (30620)50789
296زانو چپقی پرسی نیوپایپ "1×32 (30622)66006
297زانو چپقی پرسی نیوپایپ "½ 1×40 (30626)248409
298زانو چپقی پرسی نیوپایپ "½ 1×50 (30630)381904
299سه راهی توپیچ پرسی نیوپایپ 16×"½×16 (30760)36533
300سه راهی توپیچ پرسی نیوپایپ 20×"½×20 (30762)45285
301سه راهی توپیچ پرسی نیوپایپ 25×"½×25 (30766)58984
302سه راهی توپیچ پرسی نیوپایپ 25×"¾×25 (30768)76173
303سه راهی توپیچ پرسی نیوپایپ 32×"¾×32 (30772)88754
304سه راهی توپیچ پرسی نیوپایپ 40×"¾×40 (30776)274032
305سه راهی توپیچ پرسی نیوپایپ 50×"1×50 (30780)368397
306مهره ماسوره پرسی نیوپایپ "½×16 (30810)26224
307مهره ماسوره پرسی نیوپایپ "½×20 (30816)39383
308مهره ماسوره پرسی نیوپایپ "¾×25 (30820)60837
309مهره ماسوره پرسی نیوپایپ "1×32 (30824)83399
310مهره ماسوره پرسی نیوپایپ "¼ 1×40 (30828)258723
311مهره ماسوره پرسی نیوپایپ "½ 1×50 (30836)326843
312والو دوسر روپیچ با دسته پروانه ای نیوپایپ (سایز "½ کد:35000)40520
313والو توپیچ روپیچ با دسته پروانه ای نیوپایپ (سایز "½ کد:35001)45755
314والو کلکتوری کوپلی با دسته پروانه ای نیوپایپ (سایز "½×16 کد:35002)39011
315والو کلکتوری کوپلی با دسته پروانه ای نیوپایپ (سایز "½×20 کد:35004)42071
316والو دوسر روپیچ با دسته پروانه ای نیوپایپ (سایز "¾ کد:35005)56354
317والو کلکتوری کوپلی با دسته پروانه ای نیوپایپ (سایز "¾×20 کد:35006)65127
318والو کلکتوری کوپلی با دسته پروانه ای نیوپایپ (سایز "¾×25 کد:35008)76560
319والو کلکتوری کوپلی با دسته پروانه ای نیوپایپ (سایز "1×25 کد:35010)111065
320والو کلکتوری کوپلی با دسته پروانه ای نیوپایپ (سایز "1×32 کد:35012)121437
321والو ورودی رادیاتوری ربع گرد نیوپایپ (سایز "½ کد:35014)49733
322والو ورودی رادیاتوری نیوپایپ (سایز "½ کد:35016)49049
323والو خروجی رادیاتوری نیوپایپ (سایز "½ کد:35018)41343
324والو دو سر روپیچ نیوپایپ (سایز "½ کد:35020)38863
325والو کلکتوری توپیچ روپیچ نیوپایپ (سایز "½ کد:35021)41660
326والو کلکتوری یکسر کوپلی نیوپایپ (سایز "½×16 کد:35022)40048
327والو کلکتوری یکسر کوپلی نیوپایپ (سایز "½×20 کد:35024)43276
328والو دو سر روپیچ نیوپایپ (سایز "¾ کد:35040)48991
329والو کلکتوری یکسر کوپلی نیوپایپ (سایز "¾×20 کد:35042)65640
330والو کلکتوری یکسر کوپلی نیوپایپ (سایز "¾×25 کد:35044)69428
331والو کلکتوری یکسر کوپلی نیوپایپ (سایز "1×25 کد:35046)100676
332والو کلکتوری یکسر کوپلی نیوپایپ (سایز "1×32 کد:35048)121606
333والو دو سر روپیچ نیوپایپ (سایز "½ با دبی 15 کد:35070)42495
334والو هواگیری اتوماتیک نیوپایپ (سایز "½ کد:35116)74966
335والو هواگیری اتوماتیک کامل همراه با شیر تخلیه نیوپایپ (سایز "1 کد:35118)159587
336والو یک سر روپیچ کوپلی نیوپایپ (سایز "½×16 کد:35122)31253
337والو یک سر روپیچ کوپلی نیوپایپ (سایز "½×20 کد:35124)39754
338والو دو سر کوپلی نیوپایپ (سایز 16 کد:35132)49388
339والو دو سر کوپلی نیوپایپ (سایز 20 کد:35134)59718
340والو کنار گذر نیوپایپ (سایز "1 کد:35214)375757
341والو دو سر روپیچ نیوپایپ (سایز "½ کد:35252)33308
342والو دو سر توپیچ نیوپایپ (سایز "½ کد:35262)38546
343والو توپیچ روپیچ نیوپایپ (سایز "½ کد:35272)36010
344والو یک طرفه توپیچ (سایز "½ کد:35310)63702
345والو یک طرفه توپیچ (سایز "¾ کد:35312)83042
346والو زانویی پشت لباسشویی نیوپایپ (سایز "½×"¾ کد:35452)33167
347والو زانویی کوپلی نیوپایپ (سایز "¾×25 کد:35453)89065
348والو زانویی کوپلی نیوپایپ (سایز "1×25 کد:35454)113059
349والو زانویی کوپلی نیوپایپ (سایز "1×32 کد:35456)137452
350والو گازی توپیچ نیوپایپ (سایز "½ کد:35600)0
351والو گازی توپیچ نیوپایپ (سایز "¾ کد:35602)0
352والو گازی توپیچ نیوپایپ (سایز "1 کد:35604)0
353والو دوسر توپیچ با دسته پروانه ای نیوپایپ (سایز "¾ کد:35712)57758
354والو روپیچ توپیچ با دسته گازی نیوپایپ (سایز "¾ کد:35722)62332
355والو روپیچ توپیچ دسته پروانه ای نیوپایپ (سایز "1 کد:35734)91049
356والو توپیچ روپیچ نیوپایپ (سایز "½ کد:35816)42504
357والو غیر گازی نافی بلند نیوپایپ (سایز "½ کد:35818)45524
358والو توپیچ روپیچ دسته پروانه ای نیوپایپ (سایز "¾ کد:35820)60737
359والو غیر گازی نافی بلند نیوپایپ (سایز "¾ کد:35822)62387
360والو پیسوار فیلتردار نیوپایپ (سایز "3/8×"½ کد:35840)38264
361والو پیسوار فیلتردار نیوپایپ (سایز "½×"½ کد:35842)39144
362والو دوسر روپیچ با دسته پروانه ای نیوپایپ (سایز "1 کد:35890)96977
363والو دو سر روپیچ نیوپایپ (سایز "1 کد:35892)101003
364شیر حیاطی نیوپایپ (سایز "½×"½ کد:35900)54090
365مهره ماسوره پرسی نیوپایپ (سایز "½×16 مخصوص والو "½ کد:35920)13176
366مهره ماسوره پرسی نیوپایپ (سایز "½×20 مخصوص والو "½ کد:35921)22874
367مهره ماسوره پرسی نیوپایپ (سایز "¾×20 مخصوص والو "¾ کد:35922)26600
368صافی زیر پکیچ توپیچ روپیچ نیوپایپ (سایز "½ کد:35930)0
369صافی زیر پکیچ توپیچ روپیچ نیوپایپ (سایز "¾ کد:35932)0
370صافی زیر پکیچ دو سر توپیچ نیوپایپ (سایز "½ کد:35940)0
371صافی زیر پکیچ دو سر توپیچ نیوپایپ (سایز "¾ کد:35942)0
372حلقه استیل اتصال پرسی نیوپایپ 16 (40110)6123
373حلقه استیل اتصال پرسی نیوپایپ 20 (40112)9016
374حلقه استیل اتصال پرسی نیوپایپ 25 (40114)17297
375حلقه استیل اتصال پرسی نیوپایپ 32 (40116)20583
376حلقه استیل اتصال پرسی نیوپایپ 40 (40118)28058
377حلقه استیل اتصال پرسی نیوپایپ 50 (40120)35656
378حلقه استیل اتصال پرسی نیوپایپ 63 (40122)53284
379اورینگ نیوپایپ 16 میلیمتر (40210)306
380اورینگ نیوپایپ 20 میلیمتر (40212)514
381اورینگ نیوپایپ 25 میلیمتر (40214)642
382اورینگ نیوپایپ 32 میلیمتر (40216)860
383اورینگ نیوپایپ 40 میلیمتر (40218)905
384اورینگ نیوپایپ 50 میلیمتر (40220)1375
385اورینگ نیوپایپ 63 میلیمتر (40222)2405
386اورینگ نیوپایپ "½ (40230)390
387اورینگ نیوپایپ "1 (40234)944
388رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ "½×16 (50108)18601
389رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ "½×20 (50110)22465
390رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ "¾×20 (50112)27633
391رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ "¾×25 (50114)31271
392رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ "1×32 (50118)58344
393رابط رو پیچ کوپلی نیوپایپ "½×16 (50208)17333
394رابط رو پیچ کوپلی نیوپایپ "½×20 (50210)23626
395رابط رو پیچ کوپلی نیوپایپ "½×25 (50211)32484
396رابط رو پیچ کوپلی نیوپایپ "¾×25 (50212)34033
397رابط رو پیچ کوپلی نیوپایپ "¾×20 (50215)26915
398رابط رو پیچ کوپلی نیوپایپ "1×32 (50218)51993
399رابط رو پیچ کوپلی نیوپایپ "1×25 (50220)51239
400بوشن ساده کوپلی نیوپایپ 16×16 (60110)25698
401بوشن ساده کوپلی نیوپایپ 20×20 (60112)33660
402بوشن ساده کوپلی نیوپایپ 25×25 (60114)51633
403بوشن ساده کوپلی نیوپایپ 32×32 (60116)78852
404بوشن تبدیل کوپلی نیوپایپ 16×20 (60210)30995
405بوشن تبدیل کوپلی نیوپایپ 16×25 (60212)36901
406بوشن تبدیل کوپلی نیوپایپ 20×25 (60214)40810
407بوشن تبدیل کوپلی نیوپایپ 25×32 (60218)69151
408زانو 90 درجه کوپلی نیوپایپ 16×16 (60410)33364
409زانو 90 درجه کوپلی نیوپایپ 20×20 (60412)37712
410زانو 90 درجه کوپلی نیوپایپ 25×25 (60414)64621
411زانو 90 درجه کوپلی نیوپایپ 32×32 (60416)94547
412زانو 90 درجه روپیچ کوپلی نیوپایپ "½×16 (60510)27316
413زانو 90 درجه روپیچ کوپلی نیوپایپ "¾×20 (60514)33534
414زانو 90 درجه روپیچ کوپلی نیوپایپ "¾×25 (60518)41978
415زانو 90 درجه روپیچ کوپلی نیوپایپ "1×25 (60520)43572
416زانو 90 درجه روپیچ کوپلی نیوپایپ "1×32 (60522)76283
417زانو چپقی کوپلی نیوپایپ "½×16 (60610)28236
418زانو چپقی کوپلی نیوپایپ "½×20 (60612)27837
419زانو چپقی کوپلی نیوپایپ "¾×20 (60614)35636
420زانو چپقی کوپلی نیوپایپ "¾×25 (60618)45989
421زانو چپقی کوپلی نیوپایپ "1×25 (60620)59645
422زانو چپقی کوپلی نیوپایپ "1×32 (60622)75844
423سه راهی کوپلی نیوپایپ 16×16×16 (60710)38085
424سه راهی کوپلی نیوپایپ 20×20×20 (60712)54386
425سه راهی کوپلی نیوپایپ 25×25×25 (60714)74121
426سه راهی کوپلی نیوپایپ 32×32×32 (60716)124205
427سه راهی تبدیل کوپلی نیوپایپ 16×20×16 (60740)32740
428سه راهی تبدیل کوپلی نیوپایپ 16×16×20 (60742)33954
429سه راهی تبدیل کوپلی نیوپایپ 20×16×20 (60744)49266
430سه راهی تبدیل کوپلی نیوپایپ 16×20×20 (60746)46768
431سه راهی تبدیل کوپلی نیوپایپ 20×16×25 (60749)64204
432سه راهی تبدیل کوپلی نیوپایپ 25×16×25 (60750)63938
433سه راهی تبدیل کوپلی نیوپایپ 20×20×25 (60752)58596
434سه راهی تبدیل کوپلی نیوپایپ 25×20×25 (60754)61573
435سه راهی تبدیل کوپلی نیوپایپ 32×16×32 (60758)104104
436سه راهی تبدیل کوپلی نیوپایپ 32×20×32 (60760)99302
437سه راهی تبدیل کوپلی نیوپایپ 25×25×32 (60762)92953
438سه راهی توپیچ کوپلی نیوپایپ 20×"½×20 (60862)47892
439سه راهی توپیچ کوپلی نیوپایپ 25×"¾×25 (60868)84630
440زانو صفحه دار توپیچ کوپلی نیوپایپ "½×16 (60910)34404
441زانو صفحه دار پلیمری توپیچ نیوپایپ "½×16 (60911)0
442زانو صفحه دار توپیچ کوپلی نیوپایپ "½×20 (60914)44496
443زانو صفحه دار پلیمری توپیچ نیوپایپ "½×20 (60915)36317
444سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی نیوپایپ 16×"½×16 (61310)44489
445سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی نیوپایپ 20×"½×20 (61314)54663
446سه راهی 90درجه دیواری کوپلی نیوپایپ 16×"½×16 (61510)38792
447سه راهی 90درجه دیواری تبدیلی کوپلی نیوپایپ 20×"½×16 (61512)55233
448سه راهی 90درجه دیواری کوپلی نیوپایپ 20×"½×20 (61514)43828
449سه راهی 90درجه دیواری تبدیلی کوپلی نیوپایپ 16×"½×20 (61516)49409
450زانو دیواری کوپلی نیوپایپ "½×16 (61610)27255
451زانو دیواری کوپلی نیوپایپ "½×20 (61614)34542
452زانو دیواری کوپلی نیوپایپ "¾×25 (61618)54282
453سه راهی دیواری کوپلی نیوپایپ 16×"½×16 (61710)41462
454سه راهی دیواری کوپلی نیوپایپ 20×"½×20 (61714)47377
455سه راهی دیواری موازی کوپلی نیوپایپ (سایز 16×"½×16 کد:61810)71190
456سه راهی دیواری موازی کوپلی نیوپایپ (سایز 20×"½×16 کد:61812)78822
457سه راهی دیواری موازی کوپلی نیوپایپ (سایز 20×"½×20 کد:61814)89523
458حلقه کوپلی نیوپایپ (سایز 16 کد:501083)1340
459حلقه کوپلی نیوپایپ (سایز 20 کد:501103)1785
460حلقه کوپلی نیوپایپ (سایز 25 کد:501143)3396
461حلقه کوپلی نیوپایپ (سایز 32 کد:501183)4152
462مهره کوپلی نیوپایپ (سایز 16 کد:501081)5480
463مهره کوپلی نیوپایپ (سایز 20 کد:501101)7783
464مهره کوپلی نیوپایپ (سایز 25 کد:501141)10399
465مهره کوپلی نیوپایپ (سایز 32 کد:501181)13901
466پایه شیر قطع و وصل پلیمری (کد:53210)0
467محفظه تلسکوپی (کد:54100)0
468شیر قطع و وصل دو سر روپیچ تمام برنز (سایز "½ کد:61352)288266
469شیر قطع و وصل دو سر روپیچ تمام برنز (سایز "1 کد:61356)436734
470شیر قطع و وصل دو سر روپیچ (سایز "½ کد:61366)135742
471شیر قطع و وصل دو سر کوپلی (سایز 20mm کد:61367)148002
472شیر قطع و وصل دو سر روپیچ (سایز "¾ کد:61368)152156
473شیر قطع و وصل دو سر کوپلی (سایز 25mm کد:61369)180121
474شیر شبکه دو سر روپیچ تمام برنز (سایز "½ کد:61542)123296
475شیر شبکه دو سر روپیچ تمام برنز (سایز "1 کد:61546)0
476شیر شبکه دو سر روپیچ (سایز "½ کد:61558)73278
477شیر شبکه روپیچ کوپلی (سایز "½×20 کد:61559)91746
478شیر شبکه دو سر روپیچ (سایز "¾ کد:61560)101686
479شیر شبکه روپیچ کوپلی (سایز "¾×25 کد:61561)124449
480شیر یک طرفه روپیچ توپیچ برنزی (سایز "½ کد:69052)123296
481شیر یک طرفه دوسر توپیچ برنزی (سایز "1 کد:69056)214664
482شیر سوئیچی روپیچ توپیچ (سایز "½ کد:69060)122955
483شیر سوئیچی توپیچ کوپلی (سایز "½×20 کد:69061)138981
484شیر سوئیچی روپیچ توپیچ (سایز "¾ کد:69062)144930
485شیر سوئیچی توپیچ کوپلی (سایز "¾×25 کد:69063)213977
486محرک الکتریکی «شیر برقی» نیوپایپ 220 ولت (30259)745000
487ترموستات اتاقی نیوپایپ تک فصل 220 ولت (61402)0
488محرک الکتریکی ترموستاتیک رادیاتوری نیوپایپ (مدل TF-6 کد:65720)110000
489محرک الکتریکی ترموستاتیک رادیاتوری نیوپایپ (مدل TF-9 کد:65721)85000
490محرک الکتریکی ترموستاتیک رادیاتوری نیوپایپ (مدل TF-34 کد:65722)85000
491والو ترموستاتیک رادیاتوری رفت نیوپایپ (سایز "½ کد:65723)130000
492محرک الکتریکی ترموستاتیک رادیاتوری نیوپایپ (مدل دیجیتالی کد:65724)320000
493ترموستاتیک اتاقی مکانیکی 220v نیوپایپ (cwt کد:65726)550000
494فوم XPE سپهر فوم (D.T=30.10 کد:1510)
495فوم XPE سپهر فوم با روکش متالایز (D.T=30.10 کد:1511)
496فوم XPE سپهر فوم با روکش آلومینیوم (D.T=30.10 کد:1512)
497فوم XPE سپهر فوم (D.T=30.20 کد:1520)
498فوم XPE سپهر فوم با روکش متالایز (D.T=30.20 کد:1521)
499فوم XPE سپهر فوم با روکش آلومینیوم (D.T=30.20 کد:1522)
500فوم XPE سپهر فوم (D.T=30.30 کد:1530)
501فوم XPE سپهر فوم با روکش متالایز (D.T=30.30 کد:1531)
502فوم XPE سپهر فوم با روکش آلومینیوم (D.T=30.30 کد:1532)
503فوم ریباند XPE سپهر فوم (سایز 10mm کد:12210)
504فوم ریباند XPE سپهر فوم (سایز 20mm کد:12220)
505فوم ریباند XPE سپهر فوم (سایز 30mm کد:12230)
506فنر خم خارج لوله نیوپایپ (سایز 16 کد:12650)
507فنر خم خارج لوله نیوپایپ (سایز 20 کد:12652)
508فنر خم خارج لوله نیوپایپ (سایز 25 کد:12654)
509فنر خم خارج لوله نیوپایپ (سایز 32 کد:12656)
510ابزار تنظیم «کالیبر» نیوپایپ 16 (12710)
511ابزار تنظیم «کالیبر» نیوپایپ 20 (12712)
512ابزار تنظیم «کالیبر» نیوپایپ 32 (12716)
513ابزار تنظیم «کالیبر» نیوپایپ 40 (12718)
514ابزار تنظیم «کالیبر» نیوپایپ 50 (12720)
515ابزار تنظیم «کالیبر» نیوپایپ 63 (12722)
516ابزار تنظیم «کالیبر» نیوپایپ 25-20-16 (12750)
517قیچی لوله بر نیوپایپ مدل M42 سایز 32-16 میلیمتر (12810)
518ترموستات اتاقی تک فصل دیجیتالی نیوپایپ (220v کد:65719)
519شارژر دستگاه پرس نیوپایپ (کد:13112)
520باتری دستگاه پرس نیوپایپ (کد:13114)
521دستگاه پرس هیدرولیک اتصالات پرسی نیوپایپ (13116)
522قالب پرس نیوپایپ 40 میلیمتر (13218)
523قالب پرس نیوپایپ 50 میلیمتر (13220)
524قالب پرس نیوپایپ 63 میلیمتر (13222)
525فک پرس نیوپایپ 40-50 (13310)
526فک پرس نیوپایپ 63 (13312)
527جعبه فک و قالب پرس نیوپایپ 16-32 (13410)
528فک و قالب نیوپایپ (سایز 16mm کد:13510)
529فک و قالب نیوپایپ (سایز 20mm کد:13512)
530فک و قالب نیوپایپ (سایز 25mm کد:13514)
531فک و قالب نیوپایپ (سایز 32mm کد:13516)
532دستگاه لوله خم کن نیوپایپ (14010)
533قالب لوله خم کن نیوپایپ (سایز 16mm کد:14012)
534قالب لوله خم کن نیوپایپ (سایز 20mm کد:14014)
535قالب لوله خم کن نیوپایپ (سایز 25mm کد:14016)
536قالب لوله خم کن نیوپایپ (سایز 32mm کد:14018)
537دستگاه منگنه زن نیوپایپ (16010)
538دستگاه رول باز کن نیوپایپ (17010)
539محلول کاهنده نقطه انجماد نیوپایپ 20 لیتری (18012)
540جعبه ابزار کامل نیوپایپ (12910)
541جعبه کلکتور «با درب پلیمری» نیوپایپ 45×50ارتفاع (15017)
542جعبه کلکتور «با درب پلیمری» نیوپایپ 50×45ارتفاع (15018)
543جعبه کلکتورترموستاتیک بدون محرک الکتریکی "½×"1 (15224-4b)
544جعبه کلکتورترموستاتیک بدون محرک الکتریکی "½×"1 (15225-5b)
545جعبه کلکتورترموستاتیک بدون محرک الکتریکی "½×"1 (15226-6b)
546جعبه کلکتورترموستاتیک بدون محرک الکتریکی "½×"1 (15227-7b)
547جعبه کلکتورترموستاتیک بدون محرک الکتریکی "½×"1 (15228-8b)
548دستگاه برش لوله نیوپایپ سایز 40-63 میلیمتر (16050)
549جعبه تقسیم برق سیستم گرمایش از کف نیوپایپ 24/220 ولت (30260)
550ترموستات اتاقی نیوپایپ تک فصل 24 ولت با پایه نصب (60402)
551ترموستات اتاقی نیوپایپ دو فصل 24 ولت با پایه نصب (60403)
552ترموستات اتاقی نیوپایپ دو فصل 220 ولت (61403)
امتیاز :

User Rating: 3.7 ( 1 votes)
برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن