لیست قیمت جدید نیوپایپ 98

لیست قیمت انواع لوله و اتصالات 5 لایه نیوپایپ به صورت مداوم در این صفحه قرار می گیرد.دکتر تامین ( سامانه نقد، بررسی و فروش محصولات ساختمانی ) نماینده فروش محصولات شرکت گیتی پسند اصفهان می باشد .

برای استعلام قیمت همراه با تخفیفات ویژه می توانید با کارشناسان فروش دکتر تامین تماس بگیرید

۰۲۱-۴۸۴۳۶

کد نام کالا قیمت به تومان
1لوله پنج لایه نیوپایپ PEX (سایز 16 کد:91216)4719
2لوله پنج لایه نیوپایپ PEX (سایز 20 کد:91620)7783
3لوله پنج لایه نیوپایپ PEX (سایز 25 کد:92025)14307
4لوله پنج لایه نیوپایپ PEX (سایز 32 کد:92632)20761
5لوله پنج لایه نیوپایپ PEX (سایز 40 کد:93240)63237
6لوله پنج لایه نیوپایپ PEX (سایز 50 کد:94150)82239
7لوله پنج لایه نیوپایپ PEX (سایز 63 کد:95163)103510
8لوله پنج لایه نیوپایپ PERT (سایز 16 کد:99010)
9لوله پنج لایه نیوپایپ PERT (سایز 20 کد:99012)
10لوله پنج لایه نیوپایپ PERT (سایز 25 کد:99014)
11لوله پنج لایه نیوپایپ PERT (سایز 32 کد:99016)
12لوله پنج لایه نیوپایپ PE (سایز 16 کد:98010)
13لوله پنج لایه نیوپایپ PE (سایز 20 کد:98012)
14لوله پنج لایه نیوپایپ PE (سایز 25 کد:98014)
15لوله پنج لایه نیوپایپ PE (سایز 32 کد:98016)
16فوم لوله ای سپهر فوم (سایز 16mm کد:13010)513
17فوم لوله ای سپهر فوم (سایز 20mm کد:13012)626
18فوم لوله ای سپهر فوم (سایز 25mm کد:13014)758
19فوم لوله ای سپهر فوم (سایز 32mm کد:13016)1121
20فوم لوله ای سپهر فوم (سایز 40mm کد:13018)1462
21فوم لوله ای سپهر فوم (سایز 50mm کد:13020)1875
22فوم لوله ای سپهر فوم (سایز 63mm کد:13022)2617
23مغزی نیوپایپ “½ (10110)7394
24مغزی نیوپایپ “¾ (10112)13999
25مغزی نیوپایپ “1 (10114)22135
26مغزی نیوپایپ “¼ 1 (10116)19163
27مغزی نیوپایپ “½ 1 (10118)21177
28تبدیل روپیچ نیوپایپ “¾×”½ (10210)10243
29تبدیل روپیچ نیوپایپ “¾×”1 (10212)20600
30مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ “½ (10310)9750
31مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ “¾ (10312)13085
32مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ “1 (10314)22061
33واسطه روپیچ توپیچ «آلن خور» نیوپایپ “½ 15 میلیمتر (10320)5444
34واسطه روپیچ توپیچ «آلن خور» نیوپایپ “½ 25 میلیمتر (10322)7333
35واسطه روپیچ توپیچ «آلن خور» نیوپایپ “½ 30 میلیمتر (10324)8000
36تبدیل روپیچ تو پیچ نیوپایپ روپیچ”½×توپیچ”¾ (10406)13097
37تبدیل روپیچ تو پیچ نیوپایپ روپیچ”¾×توپیچ”½ (10408)7940
38تبدیل روپیچ تو پیچ نیوپایپ روپیچ”¾×توپیچ”1 (10410)16551
39تبدیل روپیچ تو پیچ نیوپایپ روپیچ”1×توپیچ”¾ (10450)16030
40تبدیل روپیچ تو پیچ نیوپایپ توپیچ”1×روپیچ”¼ 1 (10452)22373
41تبدیل روپیچ تو پیچ نیوپایپ توپیچ”¾×روپیچ”¼ 1 (10454)24053
42زانو رزوه ای نیوپایپ “½ (10510)17263
43زانو رزوه ای نیوپایپ “¾ (10512)25600
44چپقی نیوپایپ “½ (10610)16060
45چپقی نیوپایپ “¾ (10612)28029
46چپقی نیوپایپ “1 (10614)36982
47چپقی مخصوص محفظه هواگیری نیوپایپ توپیچ “½×روپیچ “1 (10616)20942
48مهره ماسوره نیوپایپ “½×16 (10810)12165
49مهره ماسوره نیوپایپ “¾×16 (10812)16741
50مهره ماسوره نیوپایپ “½×20 (10813)17334
51مهره ماسوره نیوپایپ “¾×20 (10814)13874
52مهره ماسوره نیوپایپ “¾×25 (10816)27807
53مهره ماسوره نیوپایپ “1×25 (10818)32188
54حلقه ماسوره نیوپایپ “½×16 (10850)4203
55درپوش توپیچ نیوپایپ (سایز “¾ کد:11912)8527
56بست لوله نیوپایپ 16 (12110)206
57بست لوله نیوپایپ 20 (12112)229
58بست لوله نیوپایپ 25 (12114)259
59بست لوله نیوپایپ 32 (12116)457
60بست زوج لوله نیوپایپ 16 (12150)360
61بست زوج لوله نیوپایپ 20 (12152)366
62بست زوج لوله نیوپایپ 25 (12154)427
63بست خاردار لوله نیوپایپ 16 (12160)80
64درپوش پایه بلند پلاستیکی نیوپایپ آبی “½ (12210)653
65درپوش پایه بلند پلاستیکی نیوپایپ قرمز “½ (12212)653
66درپوش پایه بلند پلاستیکی نیوپایپ آبی “¾ (12214)1254
67درپوش پایه بلند پلاستیکی نیوپایپ قرمز “¾ (12216)1254
68درپوش پایه بلند پلاستیکی نیوپایپ آبی “1 (12218)1922
69درپوش پایه بلند پلاستیکی نیوپایپ قرمز “1 (12220)1922
70درپوش پلاستیکی نیوپایپ “½ (12250)269
71درپوش پلاستیکی اورینگ دار نیوپایپ “½ (12270)505
72درپوش پلاستیکی اورینگ دار نیوپایپ “¾ (12272)810
73درپوش پلاستیکی اورینگ دار نیوپایپ “1 (12274)1100
74صفحه نصب نیوپایپ 63 میلیمتر (12310)907
75صفحه نصب نیوپایپ 153 میلیمتر (12410)1819
76صفحه نصب نیوپایپ 280 میلیمتر (12411)2483
77صفحه نصب نیوپایپ 500 میلیمتر (12412)5029
78کلکتور مدولار نیوپایپ “1/2×”1 (2b کد:12422)38386
79کلکتور مدولار نیوپایپ “1/2×”1 (3b کد:12423)55658
80کلکتور مدولار نیوپایپ “1/2×”1 (4b کد:12424)74228
81کلکتور مدولار همراه والو کوپلی نیوپایپ “½×”1 (آبی 2b کد:12432)82631
82کلکتور مدولار همراه والو کوپلی نیوپایپ “½×”1 (آبی 3b کد:12433)123946
83کلکتور مدولار همراه والو کوپلی نیوپایپ “½×”1 (آبی 4b کد:12434)165261
84کلکتور مدولار همراه والو کوپلی نیوپایپ “½×”1 (آبی 5b کد:12435)206576
85کلکتور مدولار همراه والو کوپلی نیوپایپ “½×”1 (آبی 6b کد:12436)247891
86کلکتور مدولار همراه والو کوپلی نیوپایپ “½×”1 (آبی 7b کد:12437)289206
87کلکتور مدولار همراه والو کوپلی نیوپایپ “½×”1 (آبی 8b کد:12438)330521
88کلکتور مدولار همراه والو کوپلی نیوپایپ “½×”1 (قرمز 2b کد:12442)82631
89کلکتور مدولار همراه والو کوپلی نیوپایپ “½×”1 (قرمز 3b کد:12443)123946
90کلکتور مدولار همراه والو کوپلی نیوپایپ “½×”1 (قرمز 4b کد:1244)165261
91کلکتور مدولار همراه والو کوپلی نیوپایپ “½×”1 (قرمز 5b کد:12445)206576
92کلکتور مدولار همراه والو کوپلی نیوپایپ “½×”1 (قرمز 6b کد:12446)247891
93کلکتور مدولار همراه والو کوپلی نیوپایپ “½×”1 (قرمز 7b کد:12447)289206
94کلکتور مدولار همراه والو کوپلی نیوپایپ “½×”1 (قرمز 8b کد:12448)330521
95صفحه نصب قوس دار نیوپایپ 280 میلیمتر (12451)2392
96صفحه نصب زیر پکیج نیوپایپ (12452)4101
97کلکتور نیوپایپ “½×”¾ (2b کد:12512)40493
98کلکتور نیوپایپ “½×”¾ (3b کد:12513)60737
99کلکتور نیوپایپ “½×”¾ (4b کد:12514)79183
100کلکتور نیوپایپ “½×”¾ (5b کد:12515)98979
101کلکتور نیوپایپ “½×”1 (2b کد:12522)48109
102کلکتور نیوپایپ “½×”1 (3b کد:12523)70249
103کلکتور نیوپایپ “½×”1 (4b کد:12524)94048
104کلکتور نیوپایپ “½×”1 (5b کد:12525)116516
105کلکتور نیوپایپ “½×”1 (6b کد:12526)139797
106کلکتور نیوپایپ “½×”1 (7b کد:12527)163025
107کلکتور نیوپایپ “½×”1 (8b کد:12528)186273
108کلکتور نیوپایپ “½×”1 (9b کد:12529)204940
109کلکتور نیوپایپ “½×”1 (10b کد:12530)237963
110کلکتور نیوپایپ “½×”1 (11b کد:12531)247877
111کلکتور نیوپایپ “½×”1 (12b کد:12532)270388
112کلکتور نیوپایپ “¾×”1 (3b کد:12533)124697
113کلکتور نیوپایپ “¾×”1 (4b کد:12534)158860
114کلکتور نیوپایپ “¾×”1 (5b کد:12535)212821
115کلکتور نیوپایپ “¾×”1 (6b کد:12536)216857
116کلکتور نیوپایپ “½×”¼ 1 (4b کد:12544)135148
117کلکتور نیوپایپ “½×”¼ 1 (5b کد:12545)168857
118کلکتور نیوپایپ “½×”¼ 1 (6b کد:12546)198126
119کلکتور نیوپایپ “½×”¼ 1 (7b کد:12547)231093
120کلکتور نیوپایپ “½×”¼ 1 (8b کد:12548)269974
121کلکتور نیوپایپ “½×”¼ 1 (9b کد:12549)297055
122کلکتور نیوپایپ “½×”¼ 1 (10b کد:12550)330128
123کلکتور نیوپایپ “½×”¼ 1 (11b کد:12551)363203
124کلکتور نیوپایپ “½×”¼ 1 (12b کد:12552)405036
125کلکتور نیوپایپ “¾×”¼ 1 (3b کد:12553)159998
126کلکتور نیوپایپ “¾×”¼ 1 (4b کد:12554)208850
127کلکتور نیوپایپ “¾×”¼ 1 (5b کد:12555)257824
128کلکتور نیوپایپ “¾×”¼ 1 (6b کد:12556)307316
129کلکتور نیوپایپ “½×”½ 1 (4b کد:12564)282257
130کلکتور نیوپایپ “½×”½ 1 (5b کد:12565)374829
131کلکتور نیوپایپ “½×”½ 1 (6b کد:12566)449746
132کلکتور نیوپایپ “½×”½ 1 (7b کد:12567)524633
133کلکتور نیوپایپ “½×”½ 1 (8b کد:12568)599555
134کلکتور نیوپایپ “½×”½ 1 (9b کد:12569)674432
135کلکتور نیوپایپ “¾×”½ 1 (3b کد:12573)214185
136کلکتور نیوپایپ “¾×”½ 1 (4b کد:12574)307238
137کلکتور نیوپایپ “¾×”½ 1 (5b کد:12575)383959
138کلکتور نیوپایپ “¾×”½ 1 (6b کد:12576)449855
139کلکتور نیوپایپ “¾×”½ 1 (7b کد:12577)524781
140کلکتور نیوپایپ “¾×”½ 1 (8b کد:12578)599701
141کلکتور نیوپایپ “¾×”½ 1 (9b کد:12579)674583
142درپوش فلزی کلکتور نیوپایپ (سایز “¾ کد:12591)14276
143درپوش فلزی کلکتور نیوپایپ (سایز “1 کد:12592)12608
144درپوش فلزی مخصوص کلکتور مدولار نیوپایپ “1 (12593)13631
145درپوش فلزی روپیچ نیوپایپ (سایز “¼ 1 کد:12594)20772
146درپوش فلزی روپیچ نیوپایپ (سایز “½ 1 کد:12595)22664
147درپوش فلزی مخصوص هواگیری نیوپایپ (سایز “1 کد:12600)12870
148درپوش فلزی مخصوص هواگیری نیوپایپ (سایز “1 ¼ کد:12602)22152
149درپوش فلزی تبدیلی نیوپایپ “½×”¼ 1 (12603)18370
150درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور نیوپایپ (سایز “½ 1 کد:12604)23253
151درپوش فلزی تبدیلی نیوپایپ “½×”½ 1 (12605)21117
152پیچ هواگیری دستی نیوپایپ “3/8 (12610)3238
153کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشتی همراه با والو پرسی نیوپایپ “1/2×”1 (3b کد:12723)
154کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشتی همراه با والو پرسی نیوپایپ “1/2×”1 (4b کد:12724)
155کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشتی همراه با والو پرسی نیوپایپ “1/2×”1 (5b کد:12725)
156کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشتی همراه با والو پرسی نیوپایپ “1/2×”1 (6b کد:12726)
157کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشتی همراه با والو پرسی نیوپایپ “1/2×”1 (7b کد:12727)
158کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشتی همراه با والو پرسی نیوپایپ “1/2×”1 (8b کد:12728)
159کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشتی همراه با والو کوپلی نیوپایپ “1/2×”1 (3b کد:12823)
160کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشتی همراه با والو کوپلی نیوپایپ “1/2×”1 (4b کد:12824)
161کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشتی همراه با والو کوپلی نیوپایپ “1/2×”1 (5b کد:12825)
162کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشتی همراه با والو کوپلی نیوپایپ “1/2×”1 (6b کد:12826)
163کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشتی همراه با والو کوپلی نیوپایپ “1/2×”1 (7b کد:12827)
164کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشتی همراه با والو کوپلی نیوپایپ “1/2×”1 (8b کد:12828)
165جعبه کلکتور نیوپایپ 45×45 سانتیمتر (15010)178100
166جعبه کلکتور نیوپایپ 65×45 سانتیمتر (15012)218800
167جعبه کلکتور نیوپایپ 95×45 سانتیمتر (15014)336400
168جعبه کلکتور مخصوص گرمایش از کف نیوپایپ 65×50ارتفاع (15015)330000
169جعبه کلکتور نیوپایپ 85×45 سانتیمتر (15016)305000
170جعبه کلکتور مخصوص گرمایش از کف نیوپایپ 80×50ارتفاع (15020)386100
171جعبه کلکتور نیوپایپ 75×45 سانتیمتر (15022)239800
172پایه کلکتور نیوپایپ (15050)5872
173بست کلکتور نیوپایپ (سایز “¾ کد:15110)873
174بست کلکتور نیوپایپ (سایز “¾ طرح B کد:15111)575
175بست کلکتور نیوپایپ (سایز “1 طرح B کد:15113)585
176بست کلکتور نیوپایپ (سایز “¼ 1 طرح B کد:15115)661
177بست کلکتور نیوپایپ (سایز “½ 1 طرح B کد:15128)688
178بوشن پرسی نیوپایپ 16×16 (20110)11777
179بوشن پرسی نیوپایپ 20×20 (20112)15900
180بوشن پرسی نیوپایپ 25×25 (20114)23827
181بوشن پرسی نیوپایپ 32×32 (20116)33349
182بوشن پرسی نیوپایپ 40×40 (20118)144129
183بوشن پرسی نیوپایپ 50×50 (20120)237257
184بوشن پرسی نیوپایپ 63×63 (20122)374084
185بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ 16×20 (20210)13929
186بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ 16×25 (20212)19746
187بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ 20×25 (20214)23788
188بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ 20×32 (20216)24426
189بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ 25×32 (20218)31651
190بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ 25×40 (20222)124599
191بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ 32×40 (20224)135170
192بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ 32×50 (20226)145536
193بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ 40×50 (20228)161170
194بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ 40×63 (20232)313705
195بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ 50×63 (20234)332653
196زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ 16×16 (20510)18654
197زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ 20×20 (20512)23606
198زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ 25×25 (20514)34765
199زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ 32×32 (20516)45159
200زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ 40×40 (20518)202064
201زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ 50×50 (20520)300673
202زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ 63×63 (20522)572863
203سه راهی پرسی نیوپایپ 16×16×16 (20710)20080
204سه راهی پرسی نیوپایپ 20×20×20 (20712)27498
205سه راهی پرسی نیوپایپ 25×25×25 (20714)52710
206سه راهی پرسی نیوپایپ 32×32×32 (20716)71399
207سه راهی پرسی نیوپایپ 40×40×40 (20718)274376
208سه راهی پرسی نیوپایپ 50×50×50 (20720)503312
209سه راهی پرسی نیوپایپ 63×63×63 (20722)746650
210سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 16×20×16 (20740)28068
211سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 16×16×20 (20742)22313
212سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 20×16×20 (20744)23851
213سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 16×20×20 (20746)31996
214سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 16×16×25 (20748)33653
215سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 20×16×25 (20749)35946
216سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 25×16×25 (20750)34207
217سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 20×20×25 (20752)40783
218سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 25×20×25 (20754)44833
219سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 25×16×32 (20757)44528
220سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 32×16×32 (20758)53680
221سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 32×20×32 (20760)58958
222سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 25×25×32 (20762)57879
223سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 32×25×32 (20764)64997
224سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 40×20×40 (20770)235932
225سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 40×25×40 (20773)242684
226سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 32×32×40 (20776)232797
227سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 40×32×40 (20779)272290
228سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 50×25×50 (20782)317302
229سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 50×32×50 (20784)339719
230سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 50×40×50 (20786)358698
231سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 63×25×63 (20790)564585
232سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 63×32×63 (20792)589044
233سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ 63×40×63 (20794)605890
234زانو صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ “½×16 (20910)36207
235زانو صفحه دار توپیچ پرسی نیو پایپ “½×16 (20911)17128
236زانو صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ “½×20 (20914)30140
237زانو صفحه دار توپیچ پرسی نیو پایپ “½×20 (20915)22915
238زانو صفحه دار روپیچ پرسی نیوپایپ “¾×16 (21010)25392
239زانو صفحه دار روپیچ پرسی نیوپایپ “¾×20 (21014)30879
240سه راهی 90درجه صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ 16×”½×16 (21110)35390
241سه راهی 90درجه صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ 20×”½×20 (21114)40762
242سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ 16×”½×16 (21310)31401
243سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ 20×”½×20 (21314)40001
244سه راهی 90درجه دیواری پرسی نیوپایپ (سایز 16×”½×16 کد:21510)20673
245سه راهی 90درجه دیواری پرسی نیوپایپ (سایز 16×”½×16 طرح B کد:21511)30763
246سه راهی 90درجه دیواری پرسی نیوپایپ (سایز 20×”½×16 کد:21512)27487
247سه راهی 90درجه دیواری پرسی نیوپایپ (سایز 20×”½×20 کد:21514)29426
248سه راهی 90درجه دیواری پرسی نیوپایپ (سایز 16×”½×20 کد:21516)28457
249زانو دیواری پرسی نیوپایپ (سایز “½×16 کد:21610)14531
250زانو دیواری پرسی نیوپایپ (سایز “½×16 طرح B کد:21611)
251زانو دیواری پرسی نیوپایپ (سایز “½×20 کد:21614)19886
252زانو دیواری پرسی نیوپایپ (سایز “¾×25 کد:21618)44456
253زانو دیواری پرسی نیوپایپ (سایز “1×32 کد:21622)46858
254سه راهی دیواری پرسی نیوپایپ 16×”½×16 (21710)34166
255سه راهی دیواری پرسی نیوپایپ 20×”½×20 (21714)40871
256سه راهی دیواری موازی پرسی نیوپایپ 16×”½×16 (21810)51161
257سه راهی دیواری موازی پرسی نیوپایپ 20×”½×20 (21814)559889
258درپوش پرسی نیوپایپ 16 (21910)7779
259درپوش پرسی نیوپایپ 20 (21912)11779
260درپوش پرسی نیوپایپ 25 (21914)11260
261درپوش پرسی نیوپایپ 32 (21916)21182
262درپوش پرسی نیوپایپ 40 (21918)51322
263درپوش پرسی نیوپایپ 50 (21920)64096
264درپوش پرسی نیوپایپ 63 (21922)78829
265بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ “½×16 (30210)10544
266بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ “½×20 (30212)14522
267بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ “¾×20 (30214)19605
268بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ “½×25 (30216)20727
269بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ “¾×25 (30218)23767
270بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ “1×25 (30220)35014
271بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ “1×32 (30222)37843
272بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ “¼ 1×32 (30224)79638
273بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ “¼ 1×40 (30228)198406
274بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ “½ 1×50 (30232)221299
275بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ “2×63 (30236)349110
276بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ “½×16 (30410)14238
277بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ “½×20 (30412)15499
278بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ “¾×20 (30414)21601
279بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ “¾×25 (30418)26490
280بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ “1×25 (30420)36773
281بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ “1×32 (30422)41494
282بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ “¼ 1×32 (30424)89049
283بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ “½ 1×40 (30428)199938
284بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ “½ 1×50 (30432)221020
285بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ “2×63 (30436)375632
286زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ “½×16 (30510)17802
287زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ “¾×20 (30514)26141
288زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ “¾×25 (30518)33665
289زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ “1×25 (30520)46290
290زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ “1×32 (30522)49233
291زانو چپقی پرسی نیوپایپ “½×16 (30610)20210
292زانو چپقی پرسی نیوپایپ “½×20 (30612)23258
293زانو چپقی پرسی نیوپایپ “¾×20 (30614)27785
294زانو چپقی پرسی نیوپایپ “¾×25 (30618)26799
295زانو چپقی پرسی نیوپایپ “1×25 (30620)37646
296زانو چپقی پرسی نیوپایپ “1×32 (30622)48926
297زانو چپقی پرسی نیوپایپ “½ 1×40 (30626)185893
298زانو چپقی پرسی نیوپایپ “½ 1×50 (30630)285791
299سه راهی توپیچ پرسی نیوپایپ 16×”½×16 (30760)28703
300سه راهی توپیچ پرسی نیوپایپ 20×”½×20 (30762)35580
301سه راهی توپیچ پرسی نیوپایپ 25×”½×25 (30766)41011
302سه راهی توپیچ پرسی نیوپایپ 25×”¾×25 (30768)52963
303سه راهی توپیچ پرسی نیوپایپ 32×”¾×32 (30772)69732
304سه راهی توپیچ پرسی نیوپایپ 40×”¾×40 (30776)217371
305سه راهی توپیچ پرسی نیوپایپ 50×”1×50 (30780)292225
306مهره ماسوره پرسی نیوپایپ “½×16 (30810)18233
307مهره ماسوره پرسی نیوپایپ “½×20 (30816)37383
308مهره ماسوره پرسی نیوپایپ “¾×25 (30820)42300
309مهره ماسوره پرسی نیوپایپ “1×32 (30824)65525
310مهره ماسوره پرسی نیوپایپ “¼ 1×40 (30828)205229
311مهره ماسوره پرسی نیوپایپ “½ 1×50 (30836)259262
312والو دوسر روپیچ با دسته پروانه ای نیوپایپ (سایز “½ کد:35000)28444
313والو توپیچ روپیچ با دسته پروانه ای نیوپایپ (سایز “½ کد:35001)32119
314والو کلکتوری کوپلی با دسته پروانه ای نیوپایپ (سایز “½×16 کد:35002)30134
315والو کلکتوری کوپلی با دسته پروانه ای نیوپایپ (سایز “½×20 کد:35004)34807
316والو دوسر روپیچ با دسته پروانه ای نیوپایپ (سایز “¾ کد:35005)39559
317والو کلکتوری کوپلی با دسته پروانه ای نیوپایپ (سایز “¾×20 کد:35006)45718
318والو کلکتوری کوپلی با دسته پروانه ای نیوپایپ (سایز “¾×25 کد:35008)53744
319والو کلکتوری کوپلی با دسته پروانه ای نیوپایپ (سایز “1×25 کد:35010)7965
320والو کلکتوری کوپلی با دسته پروانه ای نیوپایپ (سایز “1×32 کد:35012)85246
321والو ورودی رادیاتوری ربع گرد نیوپایپ (سایز “½ کد:35014)34913
322والو ورودی رادیاتوری نیوپایپ (سایز “½ کد:35016)34431
323 والو خروجی رادیاتوری نیوپایپ (سایز “½ کد:35018) 29021
324والو دو سر روپیچ نیوپایپ (سایز “½ کد:35020)27281
325والو کلکتوری توپیچ روپیچ نیوپایپ (سایز “½ کد:35021)29244
326والو کلکتوری یکسر کوپلی نیوپایپ (سایز “½×16 کد:35022)28113
327والو کلکتوری یکسر کوپلی نیوپایپ (سایز “½×20 کد:35024)32191
328والو دو سر روپیچ نیوپایپ (سایز “¾ کد:35040)34390
329والو کلکتوری یکسر کوپلی نیوپایپ (سایز “¾×20 کد:35042)46078
330والو کلکتوری یکسر کوپلی نیوپایپ (سایز “¾×25 کد:35044)53611
331والو کلکتوری یکسر کوپلی نیوپایپ (سایز “1×25 کد:35046)77740
332والو کلکتوری یکسر کوپلی نیوپایپ (سایز “1×32 کد:35048)85364
333والو دو سر روپیچ نیوپایپ (سایز “½ با دبی 15 کد:35070)29831
334والو هواگیری اتوماتیک نیوپایپ (سایز “½ کد:35116)52625
335والو هواگیری اتوماتیک کامل همراه با شیر تخلیه نیوپایپ (سایز “1 کد:35118)112027
336والو یک سر روپیچ کوپلی نیوپایپ (سایز “½×16 کد:35122)21939
337والو یک سر روپیچ کوپلی نیوپایپ (سایز “½×20 کد:35124)27906
338والو دو سر کوپلی نیوپایپ (سایز 16 کد:35132)34670
339والو دو سر کوپلی نیوپایپ (سایز 20 کد:35134)41920
340والو کنار گذر نیوپایپ (سایز “1 کد:35214)298064
341والو دو سر روپیچ نیوپایپ (سایز “½ کد:35252)23381
342والو دو سر توپیچ نیوپایپ (سایز “½ کد:35262)27058
343والو یک طرفه توپیچ (سایز “½ کد:35310)25279
344والو یک طرفه توپیچ (سایز “½ کد:35310)44719
345والو یک طرفه توپیچ (سایز “¾ کد:35312)58294
346والو زانویی پشت لباسشویی نیوپایپ (سایز “½×”¾ کد:35452)23283
347والو زانویی کوپلی نیوپایپ (سایز “¾×25 کد:35453)62522
348والو زانویی کوپلی نیوپایپ (سایز “1×25 کد:35454)79364
349والو زانویی کوپلی نیوپایپ (سایز “1×32 کد:35456)102860
350والو گازی توپیچ نیوپایپ (سایز “½ کد:35600)20512
351والو گازی توپیچ نیوپایپ (سایز “¾ کد:35602)29623
352والو گازی توپیچ نیوپایپ (سایز “1 کد:35604)48614
353والو دوسر توپیچ با دسته پروانه ای نیوپایپ (سایز “¾ کد:35712)40545
354والو روپیچ توپیچ با دسته گازی نیوپایپ (سایز “¾ کد:35722)43757
355والو روپیچ توپیچ دسته پروانه ای نیوپایپ (سایز “1 کد:35734)63914
356والو توپیچ روپیچ نیوپایپ (سایز “½ کد:35816)29838
357والو توپیچ روپیچ دسته پروانه ای نیوپایپ (سایز “¾ کد:35820)31958
358والو توپیچ روپیچ دسته پروانه ای نیوپایپ (سایز “¾ کد:35820)42637
359والو غیر گازی نافی بلند نیوپایپ (سایز “¾ کد:35822)43794
360والو پیسوار فیلتردار نیوپایپ (سایز “3/8×”½ کد:35840)26861
361والو پیسوار فیلتردار نیوپایپ (سایز “½×”½ کد:35842)27478
362والو دوسر روپیچ با دسته پروانه ای نیوپایپ (سایز “1 کد:35890)68076
363والو دو سر روپیچ نیوپایپ (سایز “1 کد:35892)70901
364شیر حیاطی نیوپایپ (سایز “½×”½ کد:35900)37970
365مهره ماسوره پرسی نیوپایپ (سایز “½×16 مخصوص والو “½ کد:35920)9162
366مهره ماسوره پرسی نیوپایپ (سایز “½×20 مخصوص والو “½ کد:35921)15904
367مهره ماسوره پرسی نیوپایپ (سایز “¾×20 مخصوص والو “¾ کد:35922)18494
368صافی زیر پکیچ توپیچ روپیچ نیوپایپ (سایز “½ کد:35930)43632
369صافی زیر پکیچ توپیچ روپیچ نیوپایپ (سایز “¾ کد:35932)70583
370صافی زیر پکیچ دو سر توپیچ نیوپایپ (سایز “½ کد:35940)44572
371صافی زیر پکیچ دو سر توپیچ نیوپایپ (سایز “¾ کد:35942)66537
372حلقه استیل اتصال پرسی نیوپایپ 16 (40110)2511
373حلقه استیل اتصال پرسی نیوپایپ 20 (40112)3698
374حلقه استیل اتصال پرسی نیوپایپ 25 (40114)7095
375حلقه استیل اتصال پرسی نیوپایپ 32 (40116)8443
376حلقه استیل اتصال پرسی نیوپایپ 40 (40118)11509
377حلقه استیل اتصال پرسی نیوپایپ 63 (40122)14625
378حلقه استیل اتصال پرسی نیوپایپ 63 (40122)31856
379اورینگ نیوپایپ 16 میلیمتر (40210)193
380اورینگ نیوپایپ 20 میلیمتر (40212)324
381اورینگ نیوپایپ 25 میلیمتر (40214)405
382اورینگ نیوپایپ 32 میلیمتر (40216)543
383اورینگ نیوپایپ 40 میلیمتر (40218)571
384اورینگ نیوپایپ 50 میلیمتر (40220)868
385اورینگ نیوپایپ 63 میلیمتر (40222)1517
386اورینگ نیوپایپ “½ (40230)246
387اورینگ نیوپایپ “1 (40234)596
388رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ “½×16 (50108)12934
389رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ “½×20 (50110)15620
390رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ “¾×20 (50112)19213
391رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ “¾×25 (50114)21743
392رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ “1×32 (50118)40566
393رابط رو پیچ کوپلی نیوپایپ “½×16 (50208)12053
394رابط رو پیچ کوپلی نیوپایپ “½×20 (50210)16427
395رابط رو پیچ کوپلی نیوپایپ “½×25 (50211)26059
396رابط رو پیچ کوپلی نیوپایپ “¾×25 (50212)23663
397رابط رو پیچ کوپلی نیوپایپ “¾×20 (50215)18714
398رابط رو پیچ کوپلی نیوپایپ “1×32 (50218)36150
399رابط رو پیچ کوپلی نیوپایپ “1×25 (50220)35627
400بوشن ساده کوپلی نیوپایپ 16×16 (60110)17868
401بوشن ساده کوپلی نیوپایپ 20×20 (60112) 23404
402بوشن ساده کوپلی نیوپایپ 25×25 (60114) 35901
403 بوشن ساده کوپلی نیوپایپ 32×32 (60116) 54825
404 بوشن تبدیل کوپلی نیوپایپ 16×20 (60210)21551
405بوشن تبدیل کوپلی نیوپایپ 16×25 (60212)25658
406بوشن تبدیل کوپلی نیوپایپ 20×25 (60214)28377
407بوشن تبدیل کوپلی نیوپایپ 25×32 (60218)48080
408زانو 90 درجه کوپلی نیوپایپ 16×16 (60410)23197
409زانو 90 درجه کوپلی نیوپایپ 20×20 (60412)26221
410زانو 90 درجه کوپلی نیوپایپ 25×25 (60414)44932
411زانو 90 درجه کوپلی نیوپایپ 32×32 (60416)65738
412زانو 90 درجه روپیچ کوپلی نیوپایپ “½×16 (60510)18993
413زانو 90 درجه روپیچ کوپلی نیوپایپ “¾×20 (60514)23316
414زانو 90 درجه روپیچ کوپلی نیوپایپ “¾×25 (60518)29186
415زانو 90 درجه روپیچ کوپلی نیوپایپ “1×25 (60520)30295
416زانو 90 درجه روپیچ کوپلی نیوپایپ “1×32 (60522)53039
417زانو چپقی کوپلی نیوپایپ “½×16 (60610)19633
418زانو چپقی کوپلی نیوپایپ “½×20 (60612)19354
419زانو چپقی کوپلی نیوپایپ “¾×20 (60614)24778
420زانو چپقی کوپلی نیوپایپ “¾×25 (60618)19354
421زانو چپقی کوپلی نیوپایپ “1×25 (60620)46862
422زانو چپقی کوپلی نیوپایپ “1×32 (60622)52733
423سه راهی کوپلی نیوپایپ 16×16×16 (60710)26570
424سه راهی کوپلی نیوپایپ 20×20×20 (60712)37814
425سه راهی کوپلی نیوپایپ 25×25×25 (60714)51535
426سه راهی کوپلی نیوپایپ 32×32×32 (60716)86359
427سه راهی تبدیل کوپلی نیوپایپ 16×20×16 (60740)25725
428سه راهی تبدیل کوپلی نیوپایپ 16×16×20 (60742)23608
429سه راهی تبدیل کوپلی نیوپایپ 20×16×20 (60744)34255
430سه راهی تبدیل کوپلی نیوپایپ 16×20×20 (60746)32518
431سه راهی تبدیل کوپلی نیوپایپ 20×16×25 (60749)44642
432سه راهی تبدیل کوپلی نیوپایپ 25×16×25 (60750)44456
433سه راهی تبدیل کوپلی نیوپایپ 20×20×25 (60752)40742
434سه راهی تبدیل کوپلی نیوپایپ 25×20×25 (60754)42812
435سه راهی تبدیل کوپلی نیوپایپ 32×16×32 (60758)72383
436سه راهی تبدیل کوپلی نیوپایپ 32×20×32 (60760)69045
437سه راهی تبدیل کوپلی نیوپایپ 25×25×32 (60762)64631
438سه راهی توپیچ کوپلی نیوپایپ 20×”½×20 (60862)33298
439سه راهی توپیچ کوپلی نیوپایپ 25×”¾×25 (60868)66492
440زانو صفحه دار توپیچ کوپلی نیوپایپ “½×16 (60910)23921
441زانو صفحه دار پلیمری توپیچ نیوپایپ “½×16 (60911)21604
442زانو صفحه دار توپیچ کوپلی نیوپایپ “½×20 (60914)30937
443زانو صفحه دار پلیمری توپیچ نیوپایپ “½×20 (60915)25251
444سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی نیوپایپ 16×”½×16 (61310)30933
445سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی نیوپایپ 20×”½×20 (61314)38007
446سه راهی 90درجه دیواری کوپلی نیوپایپ 16×”½×16 (61510)26972
447سه راهی 90درجه دیواری تبدیلی کوپلی نیوپایپ 20×”½×16 (61512)38403
448سه راهی 90درجه دیواری کوپلی نیوپایپ 20×”½×20 (61514)30473
449سه راهی 90درجه دیواری تبدیلی کوپلی نیوپایپ 16×”½×20 (61516)34353
450زانو دیواری کوپلی نیوپایپ “½×16 (61610)18951
451زانو دیواری کوپلی نیوپایپ “½×20 (61614)24017
452زانو دیواری کوپلی نیوپایپ “¾×25 (61618)42648
453سه راهی دیواری کوپلی نیوپایپ 16×”½×16 (61710)28829
454سه راهی دیواری کوپلی نیوپایپ 20×”½×20 (61714)32941
455سه راهی دیواری موازی کوپلی نیوپایپ (سایز 16×”½×16 کد:61810)55933
456سه راهی دیواری موازی کوپلی نیوپایپ (سایز 20×”½×16 کد:61812)54805
457سه راهی دیواری موازی کوپلی نیوپایپ (سایز 20×”½×20 کد:61814)62245
458حلقه کوپلی نیوپایپ (سایز 16 کد:501083)1192
459حلقه کوپلی نیوپایپ (سایز 20 کد:501103)1382
460حلقه کوپلی نیوپایپ (سایز 25 کد:501143)2629
461حلقه کوپلی نیوپایپ (سایز 32 کد:501183)3213
462مهره کوپلی نیوپایپ (سایز 16 کد:501081)4241
463مهره کوپلی نیوپایپ (سایز 20 کد:501101)60230
464مهره کوپلی نیوپایپ (سایز 25 کد:501141)8048
465مهره کوپلی نیوپایپ (سایز 32 کد:501181)10758
466پایه شیر قطع و وصل پلیمری (کد:53210)9351
467محفظه تلسکوپی (کد:54100)52824
468شیر قطع و وصل دو سر روپیچ تمام برنز (سایز “½ کد:61352)202356
469شیر قطع و وصل دو سر روپیچ تمام برنز (سایز “1 کد:61356)306577
470شیر قطع و وصل دو سر روپیچ (سایز “½ کد:61366)95288
471شیر قطع و وصل دو سر کوپلی (سایز 20mm کد:61367)103893
472شیر قطع و وصل دو سر روپیچ (سایز “¾ کد:61368)106810
473شیر قطع و وصل دو سر کوپلی (سایز 25mm کد:61369)126441
474شیر شبکه دو سر روپیچ تمام برنز (سایز “½ کد:61542)86551
475شیر شبکه دو سر روپیچ تمام برنز (سایز “1 کد:61546)51441
476شیر شبکه دو سر روپیچ (سایز “½ کد:61558)51441
477شیر شبکه روپیچ کوپلی (سایز “½×20 کد:61559)64404
478شیر شبکه دو سر روپیچ (سایز “¾ کد:61560)71382
479شیر شبکه روپیچ کوپلی (سایز “¾×25 کد:61561)87360
480شیر یک طرفه روپیچ توپیچ برنزی (سایز “½ کد:69052)86551
481شیر یک طرفه دوسر توپیچ برنزی (سایز “1 کد:69056)150689
482شیر سوئیچی روپیچ توپیچ (سایز “½ کد:69060)86311
483شیر سوئیچی توپیچ کوپلی (سایز “½×20 کد:69061)97562
484شیر سوئیچی روپیچ توپیچ (سایز “¾ کد:69062)101738
485شیر سوئیچی توپیچ کوپلی (سایز “¾×25 کد:69063)150000
486محرک الکتریکی «شیر برقی» نیوپایپ 220 ولت (30259)
487ترموستات اتاقی نیوپایپ تک فصل 220 ولت (61402)
488محرک الکتریکی ترموستاتیک رادیاتوری نیوپایپ (مدل TF-6 کد:65720)
489محرک الکتریکی ترموستاتیک رادیاتوری نیوپایپ (مدل TF-9 کد:65721)
490محرک الکتریکی ترموستاتیک رادیاتوری نیوپایپ (مدل TF-34 کد:65722)
491والو ترموستاتیک رادیاتوری رفت نیوپایپ (سایز “½ کد:65723)
492محرک الکتریکی ترموستاتیک رادیاتوری نیوپایپ (مدل دیجیتالی کد:65724)
493ترموستاتیک اتاقی مکانیکی 220v نیوپایپ (cwt کد:65726)
494فوم XPE سپهر فوم (D.T=30.10 کد:1510)18000
495فوم XPE سپهر فوم با روکش متالایز (D.T=30.10 کد:1511)21000
496فوم XPE سپهر فوم با روکش آلومینیوم (D.T=30.10 کد:1512)24000
497فوم XPE سپهر فوم (D.T=30.20 کد:1520)36000
498فوم XPE سپهر فوم با روکش متالایز (D.T=30.20 کد:1521)39000
499فوم XPE سپهر فوم با روکش آلومینیوم (D.T=30.20 کد:1522)2000
500فوم XPE سپهر فوم (D.T=30.30 کد:1530)54000
501فوم XPE سپهر فوم با روکش متالایز (D.T=30.30 کد:1531)57000
502فوم XPE سپهر فوم با روکش آلومینیوم (D.T=30.30 کد:1532)60000
503فوم ریباند XPE سپهر فوم (سایز 10mm کد:12210)18694
504فوم ریباند XPE سپهر فوم (سایز 20mm کد:12220)37267
505فوم ریباند XPE سپهر فوم (سایز 30mm کد:12230)5677
506فنر خم خارج لوله نیوپایپ (سایز 16 کد:12650)25981
507فنر خم خارج لوله نیوپایپ (سایز 20 کد:12652)31273
508فنر خم خارج لوله نیوپایپ (سایز 25 کد:12654)41698
509فنر خم خارج لوله نیوپایپ (سایز 32 کد:12656)41698
510ابزار تنظیم «کالیبر» نیوپایپ 16 (12710)55272
511ابزار تنظیم «کالیبر» نیوپایپ 20 (12712)55272
512ابزار تنظیم «کالیبر» نیوپایپ 32 (12716)145941
513ابزار تنظیم «کالیبر» نیوپایپ 40 (12718)155564
514ابزار تنظیم «کالیبر» نیوپایپ 50 (12720)184431
515ابزار تنظیم «کالیبر» نیوپایپ 63 (12722)208488
516ابزار تنظیم «کالیبر» نیوپایپ 25-20-16 (12750)23254
517قیچی لوله بر نیوپایپ مدل M42 سایز 32-16 میلیمتر (12810)91735
518ترموستات اتاقی تک فصل دیجیتالی نیوپایپ (220v کد:65719)818718
519شارژر دستگاه پرس نیوپایپ (کد:13112)276166
520باتری دستگاه پرس نیوپایپ (کد:13114)532766
521دستگاه پرس هیدرولیک اتصالات پرسی نیوپایپ (13116)6922908
522قالب پرس نیوپایپ 40 میلیمتر (13218)174122
523قالب پرس نیوپایپ 50 میلیمتر (13220)174122
524قالب پرس نیوپایپ 63 میلیمتر (13222)1007155
525فک پرس نیوپایپ 40-50 (13310)1078657
526فک پرس نیوپایپ 63 (13312)2325438
527جعبه فک و قالب پرس نیوپایپ 16-32 (13410)2325438
528فک و قالب نیوپایپ (سایز 16mm کد:13510)481125
529فک و قالب نیوپایپ (سایز 20mm کد:13512)538860
530فک و قالب نیوپایپ (سایز 25mm کد:13514)699235
531فک و قالب نیوپایپ (سایز 32mm کد:13516)699235
532دستگاه لوله خم کن نیوپایپ (14010)516408
533قالب لوله خم کن نیوپایپ (سایز 16mm کد:14012)19245
534قالب لوله خم کن نیوپایپ (سایز 20mm کد:14014)21651
535قالب لوله خم کن نیوپایپ (سایز 25mm کد:14016)24056
536قالب لوله خم کن نیوپایپ (سایز 32mm کد:14018)588576
537دستگاه منگنه زن نیوپایپ (16010)588576
538دستگاه رول باز کن نیوپایپ (17010)882063
539محلول کاهنده نقطه انجماد نیوپایپ 20 لیتری (18012)97500
540جعبه ابزار کامل نیوپایپ (12910)651123
541جعبه کلکتور «با درب پلیمری» نیوپایپ 45×50ارتفاع (15017)
542جعبه کلکتور «با درب پلیمری» نیوپایپ 50×45ارتفاع (15018)
543جعبه کلکتورترموستاتیک بدون محرک الکتریکی “½×”1 (15224-4b)
544جعبه کلکتورترموستاتیک بدون محرک الکتریکی “½×”1 (15225-5b)
545جعبه کلکتورترموستاتیک بدون محرک الکتریکی “½×”1 (15226-6b)
546جعبه کلکتورترموستاتیک بدون محرک الکتریکی “½×”1 (15227-7b)
547جعبه کلکتورترموستاتیک بدون محرک الکتریکی “½×”1 (15228-8b)
548دستگاه برش لوله نیوپایپ سایز 40-63 میلیمتر (16050)
549جعبه تقسیم برق سیستم گرمایش از کف نیوپایپ 24/220 ولت (30260)
550ترموستات اتاقی نیوپایپ تک فصل 24 ولت با پایه نصب (60402)
551ترموستات اتاقی نیوپایپ دو فصل 24 ولت با پایه نصب (60403)
552ترموستات اتاقی نیوپایپ دو فصل 220 ولت (61403)
امتیاز :

User Rating: 3.7 ( 1 votes)
برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن