یکی از پرکاربردترین ابزار الکتریکی که بسیار مورداستفاده قرار می‌گیرد دریل است. drill در هر صنعتی...

ادامه مطلب

خانه‌ای که در آن مجموعه‌ای از لوازم و تجهیزات منزل می‌توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و تحت هدایت یک ابزار کنترلی مرکزی به‌صورت هماهنگ و یکپارچه عمل نمایند، خانه هوشمند نامی...

ادامه مطلب

ازآنجایی‌که جوشکاری در صنایع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، رعایت نکات ایمنی و استفاده از لوازم ایمنی در جوشکاری نیز بسیار مهم می‌باشد.

...
ادامه مطلب
r
برای تماس تلفنی کلیک کنید