لیست آماده‌ای دارید؟

دریافت قیمت نهایی در کمتر از ۲ ساعت کاری

ارسال لیست جهت استعلام
ILIA STEEL

ایلیا استیل

استعلام = قیمت نهایی و تخفیف ویژه

جهت اطلاع از قیمت‌ نهایی و میزان تخفیف، با کارشناسان دکترتامین تماس بگیرید.

نمایش 31 تا 45 از 173 (12 صفحه)
سینک ظرفشویی روکار ایلیا استیل مدل 3013 (ابعاد 60×120 سانتیمتر)
سینک ظرفشویی روکار ایلیا استیل مدل 3013
( ابعاد 60×120 سانتیمتر)
قیمت کالا بدون تخفیف
2,010,000 تومان
قابلیت خریداعتباری
سینک ظرفشویی روکار ایلیا استیل مدل 3021 (ابعاد 60×120 سانتیمتر)
سینک ظرفشویی روکار ایلیا استیل مدل 3021
( ابعاد 60×120 سانتیمتر)
قیمت کالا بدون تخفیف
1,891,000 تومان
قابلیت خریداعتباری
سینک ظرفشویی روکار ایلیا استیل مدل 3028 (ابعاد 60×120 سانتیمتر)
سینک ظرفشویی روکار ایلیا استیل مدل 3028
( ابعاد 60×120 سانتیمتر)
قیمت کالا بدون تخفیف
1,891,000 تومان
قابلیت خریداعتباری
سینک ظرفشویی روکار ایلیا استیل مدل 3051 (ابعاد 60×100 سانتیمتر)
سینک ظرفشویی روکار ایلیا استیل مدل 3051
( ابعاد 60×100 سانتیمتر)
قیمت کالا بدون تخفیف
1,740,000 تومان
قابلیت خریداعتباری
سینک ظرفشویی روکار ایلیا استیل مدل 3510 (ابعاد 50×120 سانتیمتر)
سینک ظرفشویی روکار ایلیا استیل مدل 3510
( ابعاد 50×120 سانتیمتر)
قیمت کالا بدون تخفیف
1,773,000 تومان
قابلیت خریداعتباری
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل مدل 4013 (ابعاد 51×116 سانتیمتر)
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل مدل 4013
( ابعاد 51×116 سانتیمتر)
قیمت کالا بدون تخفیف
2,092,000 تومان
قابلیت خریداعتباری
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل مدل 4021 (ابعاد 50×120 سانتیمتر)
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل مدل 4021
( ابعاد 50×120 سانتیمتر)
قیمت کالا بدون تخفیف
2,060,000 تومان
قابلیت خریداعتباری
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل مدل 4028 (ابعاد 50×120 سانتیمتر)
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل مدل 4028
( ابعاد 50×120 سانتیمتر)
قیمت کالا بدون تخفیف
2,060,000 تومان
قابلیت خریداعتباری
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل مدل 4051 (ابعاد 50×100 سانتیمتر)
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل مدل 4051
( ابعاد 50×100 سانتیمتر)
قیمت کالا بدون تخفیف
1,864,000 تومان
قابلیت خریداعتباری
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل مدل 4054 (ابعاد 50×100 سانتیمتر)
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل مدل 4054
( ابعاد 50×100 سانتیمتر)
قیمت کالا بدون تخفیف
1,709,000 تومان
قابلیت خریداعتباری
سینک ظرفشویی شیشه ای ایلیا استیل مدل 8011 (ابعاد 51×116 سانتیمتر)
سینک ظرفشویی شیشه ای ایلیا استیل مدل 8011
( ابعاد 51×116 سانتیمتر)
قیمت کالا بدون تخفیف
5,024,000 تومان
قابلیت خریداعتباری
سینک ظرفشویی شیشه ای ایلیا استیل مدل 8012 (ابعاد 51×116 سانتیمتر)
سینک ظرفشویی شیشه ای ایلیا استیل مدل 8012
( ابعاد 51×116 سانتیمتر)
قیمت کالا بدون تخفیف
5,024,000 تومان
قابلیت خریداعتباری
سینک ظرفشویی شیشه ای ایلیا استیل مدل 8021 (ابعاد 52×120 سانتیمتر)
سینک ظرفشویی شیشه ای ایلیا استیل مدل 8021
( ابعاد 52×120 سانتیمتر)
قیمت کالا بدون تخفیف
7,419,000 تومان
قابلیت خریداعتباری
سینک ظرفشویی شیشه ای ایلیا استیل مدل 8022 (ابعاد 52×120 سانتیمتر)
سینک ظرفشویی شیشه ای ایلیا استیل مدل 8022
( ابعاد 52×120 سانتیمتر)
قیمت کالا بدون تخفیف
7,476,000 تومان
قابلیت خریداعتباری
سینک ظرفشویی شیشه ای ایلیا استیل مدل 8023 (ابعاد 52×100 سانتیمتر)
سینک ظرفشویی شیشه ای ایلیا استیل مدل 8023
( ابعاد 52×100 سانتیمتر)
قیمت کالا بدون تخفیف
6,739,000 تومان
قابلیت خریداعتباری