لیست آماده‌ای دارید؟

دریافت قیمت نهایی در کمتر از ۲ ساعت کاری

ارسال لیست جهت استعلام
Tehran Polymer Yara

تهران پلیمر یارا

استعلام = قیمت نهایی و تخفیف ویژه

جهت اطلاع از قیمت‌ نهایی و میزان تخفیف، با کارشناسان دکترتامین تماس بگیرید.

نمایش 31 تا 45 از 77 (6 صفحه)
مخزن 200 عمودی
مخزن 200 عمودی
قیمت کالا بدون تخفیف
1,408,000 تومان
قابلیت خریداعتباری
مخزن 220 عمودی
مخزن 220 عمودی
قیمت کالا بدون تخفیف
1,567,000 تومان
قابلیت خریداعتباری
مخزن 300 عمودی
مخزن 300 عمودی
قیمت کالا بدون تخفیف
1,859,000 تومان
قابلیت خریداعتباری
مخزن 500 عمودی
مخزن 500 عمودی
قیمت کالا بدون تخفیف
2,689,000 تومان
قابلیت خریداعتباری
مخزن 750 عمودی
مخزن 750 عمودی
قیمت کالا بدون تخفیف
3,850,000 تومان
قابلیت خریداعتباری
مخزن 1000 عمودی
مخزن 1000 عمودی
قیمت کالا بدون تخفیف
4,752,000 تومان
قابلیت خریداعتباری
مخزن 1500 عمودی
مخزن 1500 عمودی
قیمت کالا بدون تخفیف
6,820,000 تومان
قابلیت خریداعتباری
مخزن 1800 عمودی
مخزن 1800 عمودی
قیمت کالا بدون تخفیف
7,920,000 تومان
قابلیت خریداعتباری
مخزن 2000 عمودی
مخزن 2000 عمودی
قیمت کالا بدون تخفیف
8,250,000 تومان
قابلیت خریداعتباری
مخزن 3000 عمودی
مخزن 3000 عمودی
قیمت کالا بدون تخفیف
12,210,000 تومان
قابلیت خریداعتباری
مخزن 4000 عمودی
مخزن 4000 عمودی
قیمت کالا بدون تخفیف
16,390,000 تومان
قابلیت خریداعتباری
مخزن 5000 عمودی
مخزن 5000 عمودی
قیمت کالا بدون تخفیف
19,910,000 تومان
قابلیت خریداعتباری
مخزن 10000 عمودی
مخزن 10000 عمودی
قیمت کالا بدون تخفیف
39,930,000 تومان
قابلیت خریداعتباری
مخزن 15000 عمودی
مخزن 15000 عمودی
قیمت کالا بدون تخفیف
58,300,000 تومان
قابلیت خریداعتباری
مخزن 500 بیضی
مخزن 500 بیضی
قیمت کالا بدون تخفیف
2,772,000 تومان
قابلیت خریداعتباری