خدمات تاسیسات مکانیکی و الکتریکی دکتر تامین

ایجاد ارتباط عملی و موثر میان تولیدکننده، پیمانکاران، بهره‌برداران و مجریان

۱

خدمات پیش از اجرا

قبل از شروع عملیات ساختمانی دکتر تامین همراه شماست و مشاوره‌های فنی تخصصی و آموزش مجریان را ارائه می‌دهد.

۲

خدمات حین اجرا

در حین اجرای عملیات ساختمانی نیز می‌توانید برای تامین اقلام، طراحی و نظارت و اجرا نیز روی دکتر تامین حساب کنید.

۳

خدمات پس از اجرا

دکتر تامین پس از اجرای عملیات ساختمانی نیز با ارائه بیمه نامه و نظارت و آموزش بهره برداری، شما را همراهی می‌کند.

ویدئو فرآیند خدمات مکانیکی و الکتریکی دکتر تامین

دکتر تامین با تامین محصولات باکیفیت و استاندارد و افزایش توان فنی مجریان، مرجعی قابل اطمینان برای تمام بهره‌ بردارن است.

در این ویدئو جزئیات این خدمات و نحوه استفاده از آن‌ها توضیح داده شده است.

۱

خدمات پیش از اجرا

با اطلاعات کامل سراغ عملیات ساختمانی بروید.

  • خدمات مشاوره فنی به کارفرمایان و بهره برداران
  • آموزش مجریان و نصابان
  • تولید محصولات با کیفیت
۲

خدمات حین اجرا

همراهی قابل اعتماد برای شما هستیم.

  • برآورد اقلام مصرفی
  • طراحی پروژه ها
  • مشاوره و نظارت بر فرآیند اجرا
۳

خدمات پس از اجرا

همراهی قابل اعتماد برای شما هستیم.

  • ارائه بیمه نامه محصولات
  • نظارت پس از اجرا
  • آموزش و مشاوره جهت بهره برداری بیشتر

باشگاه کارفرمایان و بهره‌برداران دکتر تامین

کارفرمایان و بهره‌برداران می‌توانند با ثبت‌نام در باشگاه مربوطه از مزایای زیر بهره‌مند شوند:

۱

با ثبت هر پروژه امتیاز دریافت کنید

۲

تبدیل امتیازات به تسهیلات نقدی و غیر نقدی

۳

دریافت اخبار جدید راجع به محصولات

۴

مطلع شدن از بسته های متنوع آموزشی

۵

شرکت در همایش های علمی تخصصی

۶

دریافت مشاوره های تخصصی در هر سه مرحله قبل، حین و بعد از اجرا

۷

دریافت بیمه نامه

باشگاه مجریان دکتر تامین

مجریان می‌توانند با ثبت‌نام در باشگاه مربوطه از مزایای زیر بهره‌مند شوند:

۱

اجرای پروژه هایی که توسط شرکت معرفی می گردد

۲

با ثبت هر پروژه امتیاز دریافت کنید

۳

با انجام هر خرید امتیاز کسب کنید

۴

تبدیل امتیازات به تسهیلات نقدی و غیر نقدی

۵

داشتن رزومه ای جامع در باشگاه

۶

مطلع شدن از بسته های متنوع آموزشی

۷

مطلع شدن از برنامه‌های نمایشگاهی

۸

درخواست بازدید از کارخانه