قیمت لوله ایزی پایپ

فیلترها

نوع محصول

فنر تو لوله ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

394,080 تومان

فنر رو لوله ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

451,690 تومان

حلقه برنجی چاکدار ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

8,500 تومان

صفحه نصب ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

5,670 تومان

جعبه کلکتور رگلاژی با ورق گالوانیزه
قیمت قبل از تخفیف

1,212,940 تومان

درپوش پایه بلند پلاستیکی
قیمت قبل از تخفیف

4,990 تومان

بست پلاستیکی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,390 تومان

درپوش هواگیری ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

96,980 تومان

درپوش ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

246,220 تومان

چپقی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

131,170 تومان

مغزی تبدیلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

127,220 تومان

سه راهی 90 خاردار توپیچ کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

246,570 تومان

سه راهی 90 صفحه دار توپیچ کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

502,370 تومان

سه راهی 90 صفحه دار روپیچ کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

529,560 تومان

سه راهی دیواری توپیچ کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

221,590 تومان

سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

230,130 تومان

سه راهی صفحه دار روپیچ کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

533,770 تومان

زانو صفحه دار توپیچ کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

194,060 تومان

زانو صفحه دار روپیچ کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

156,690 تومان

سه راهی مساوی کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

161,840 تومان

سه راهی توپیچ کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

214,250 تومان

زانو رو پیچ کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

142,340 تومان

زانو تو پیچ کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

148,580 تومان

زانو مساوی کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

174,630 تومان

سه راهی تبدیل کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

246,080 تومان

رابط توپیچ کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

97,490 تومان

رابط روپیچ کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

90,280 تومان

رابط تبدیلی کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

163,480 تومان

رابط مساوی کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

134,110 تومان

حلقه استیل ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

200,910 تومان

سه راه تو پیچ پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

2,628,600 تومان

سه راه مساوی پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

2,980,360 تومان

زانو مساوی پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

2,101,120 تومان

رابط تو پیچ پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,749,230 تومان

رابط رو پیچ پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,764,110 تومان

رابط تبدیلی پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,310,160 تومان

رابط مساوی پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,573,810 تومان

سه راه 90 دیواری پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

196,170 تومان

سه راهی 90 صفحه دار توپیچ پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

314,480 تومان

سه راهی دیواری تو پیچ پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

309,030 تومان

سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

295,290 تومان

زانو دیواری پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

402,420 تومان

زانو صفحه دار توپیچ پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

232,930 تومان

زانو صفحه دار روپیچ پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

246,420 تومان

سه راهی توپیچ پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

236,520 تومان

سه راهی تبدیل پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

219,800 تومان

سه راهی مساوی پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

188,820 تومان

زانو روپیچ پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

149,440 تومان

زانو چپقی پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

186,550 تومان

زانو 90 پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

170,210 تومان

بوشن توپیچ پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

132,860 تومان

بوشن روپیچ پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

100,420 تومان

بوشن تبدیل پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

129,050 تومان

بوشن پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

104,750 تومان

حلقه کلمپ ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

608,340 تومان

سه راهی توپیچ کلمپی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

2,786,240 تومان

سه راهی تبدیل کلمپی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

2,784,040 تومان

سه راهی مساوی کلمپی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

2,862,270 تومان

زانو توپیچ کلمپی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

2,509,020 تومان

زانو مساوی کلمپی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

2,509,020 تومان

رابط توپیچ کلمپی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,675,530 تومان

رابط روپیچ کلمپی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,432,230 تومان

رابط تبدیلی کلمپی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,468,240 تومان

رابط مساوی کلمپی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,326,560 تومان

لوله سوپر ایزی PEX-AL-PERT کرم رنگ
قیمت قبل از تخفیف

23,660 تومان

لوله پنج لایه ایزی پایپ PE
قیمت قبل از تخفیف

19,440 تومان

مغزی تبدیلی ایزی پایپ سایز
قیمت قبل از تخفیف

57,820 تومان

کلکتور بدون شیر ایزی پایپ خروجی
قیمت قبل از تخفیف

263,910 تومان

قیچی لوله بر ویژه ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,323,570 تومان

قیچی لوله بر ساده ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

936,260 تومان

آچار کالیبر 3 پر ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

772,100 تومان

آچار پرس شارژی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

124,537,170 تومان

آچار پرس هیدرولیک ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

29,636,130 تومان

آچار پرس دستی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

17,997,490 تومان

برقو ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

523,560 تومان

شیر مساوی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

254,590 تومان

راهنمای خرید لوله ایزی پایپ

ایزی پایپ

ایزی پایپ یکی از بهترین برندهای تولید کننده لوله و اتصالات ساختمانی است. این برند معروف و موفق، انواع مختلفی لوله و اتصالات، تحت عنوان لوله و اتصالات ایزی پایپ، تولید می‌کند که در ادامه تمامی آن‌ها را به طور جامع معرفی خواهیم کرد:

انواع لوله‌های ایزی پایپ

انواع لوله‌های ایزی پایپ به طور کلی به دو دسته یک لایه و پنج لایه تقسیم بندی می‌شوند:

لوله‌های پنج لایه ایزی پایپ

لوله‌های پنج لایه، نسل جدید لوله‌های ساختمانی هستند  که اغلب معایب لوله‌های قدیمی را برطرف کرده و در نتیجه امروزه کاربردهای زیادی دارند؛ به بیان دیگر امروزه از این لوله‌ها به عنوان جایگزین مناسبی برای لوله‌های پلی اتیلن و همچنین لوله‌های فلزی استفاده می‌شود.
 لوله‌های پنج لایه به دلیل ترکیب شیمیایی خاصی که دارند، به راحتی نصب شده و انعطاف پذیری بالایی دارند؛ به این معنا که در صورت خم شدن، دچار شکستگی و یا ترک خوردگی نمی‌شوند.
دلیل نام گذاری این نوع از لوله‌های ایزی پایپ به پنج لایه، این است که ساختار 5 لایه دارند و درون آن‌ها فلزی نظیر آلومینیوم، استفاده می‌شود که موجب افزایش عمر و دوام این لوله‌ها شده‌است.  
لوله‌های پنج لایه ایزی پایپ به سه نوع PE، PERT و PEX تقسیم بندی می‌شوند. ویژگی‌ها و کاربردهای هر یک از انواع لوله‌های پنج لایه ایزی پایپ، عبارت است از: 
لوله‌های پنج لایه ایزی پایپ PEX
5 لایه لوله‌های پکس ایزی پایپ، شامل دو لایه پلیمری پکس، یک لایه آلومینیوم و دو لایه چسب است که سه لایه فلز آلومینیوم و دو لایه پلیمری پکس را به یکدیگر متصل می‌کند.
این نوع از لوله‌های پنج لایه ایزی پایپ، طول عمر بالا حدود 50 سال و مقاومت بالایی دارند و علاوه بر اینکه در داخل کشورمان، مورد استفاده قرار می‌گیرند به دیگر کشورها نیز صادر می‌شوند.
جالب است بدانید که این لوله‌ها به عنوان یکی از بهترین نسل لوله‌های پلیمری شناخته می‌شوند.
از دیگر ویژگی‌های ایزی پایپ پکس می‌توان به نصب راحت و کیفیت بالای آن‌ها اشاره کرد.
ایزی پایپ PEX قادر است تا حداکثر دمای 90 درجه سانتی گراد، مقاومت خود را حفظ کند، همین امر موجب شده تا از این لوله‌ها برای لوله کشی آب گرم استفاده شود.

لوله‌های پنج لایه ایزی پایپ PERT

لوله‌های ایزی پایپ پرت نیز از 5 لایه مختلف تشکیل شده‌اند؛ به این صورت که دو لایه آن‌ها پلیمر PERT، یک لایه فلز و دو لایه چسب است. از جمله ویژگی‌های این لوله‌ها می‌توان به وزن سبک، عدم حساسیت به رطوبت و تحمل دما تا حداکثر 70 درجه سانتی گراد اشاره کرد.

لوله‌های پنج لایه ایزی پایپ PE

نوع دیگری از لوله‌های پنج لایه ایزی پایپ با نام PE شناخته می‌شوند و امروزه از آن‌ها به عنوان جایگزینی برای لوله‌های فلزی استفاده می‌شود.
از جمله کاربرد این لوله‌ها در لوله کشی آب‌های سرد بهداشتی می‌باشد. همچنین در انشعابات آب زمینی، کلکتوری، دیواری و ورودی شبکه‌های آبرسانی در شهرها و روستاها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

لوله‌های تک لایه ایزی پایپ PEX

این نوع از لوله‌های ایزی پایپ همانطور که از نامشان پیداست تنها از یک لایه تشکیل شده‌اند و به دلیل ویژگی‌های منحصر به فردی که دارند، بسیار کاربردی هستند.
زمانی که دما تغییر پیدا می‌کند، این لوله‌ها بسته به افزایش یا کاهش دما، منبسط و یا منقبض شده و پس از مدتی به سایز اولیه خود بر می‌گردند.

انواع اتصالات بهداشتی ایزی پایپ

اکثر اتصالات ایزی پایپ از آلیاژ برنج، تشکیل شده‌اند و به دلیل کیفیت بالایی که دارند در حال رقابت با محصولات جهانی هستند.
انواع اتصالات بهداشتی ایزی پایپ عبارت است از:

اتصالات کوپلی ایزی پایپ

بدنه اتصالات کوپلی ایزی پایپ از آلیاژ برنج، تشکیل شده و در نتیجه مقاومت بالایی در برابر زنگ زدگی دارد. این اتصالات شامل رابط‌ها، سه راهی و زانویی است. از جمله کاربردهای اتصالات کوپلی ایزی پایپ می‌توان به نصب لوله‌های پنج لایه، ایجاد انشعاب جدید و تغییر سایز لوله‌ها اشاره کرد.
کار با اتصالات کوپلی ایزی پایپ، بسیار آسان است و این خود مزیت بزرگ این اتصالات به حساب می‌آید.     

اتصالات کلمپی ایزی پایپ

نوع دیگری از اتصالات ایزی پایپ، اتصالات کلمپی هستند که به دلیل مقاومت بالایی که دارند هنگام افزایش سایز و فشار لوله، مورد استفاده قرار می‌گیرند. اتصالات کلمپی ایزی پایپ را به راحتی می‌تواند باز و یا بسته کرد، بدون اینکه آسیبی به بدنه لوله وارد شود.

اتصالات پرسی ایزی پایپ

اتصلات پرسی همانطور که از نامشان پیداست به کمک ابزاری به نام پرس لوله، مورد استفاده قرار می‌گیرند.
اتصالات پرسی ایزی پایپ از ترکیب آلیاژ برنج و نیکل، تشکیل شده‌است و مقاومت بالایی در برابر اکسیژن و رطوبت دارند.
از جمله کاربرد‌های اتصالات پرسی ایزی پایپ می‌توان به اتصال لوله‌های پنج لایه، تغییر مسیرها، انشعابات و تغییر سایز لوله‌ها اشاره کرد. با استفاده از این اتصالات همچنین می‌توان عملیات آب بندی در حجم بالا را انجام داد.

اتصالات رزوه ای ایزی پایپ

اتصالات رزوه ای ایزی پایپ دارای دنده داخلی و خارجی هستند و از جمله اتصالات روپیچ و توپیچ به شمار می‌روند. 
 


لیست استعلام قیمت

جمع کل
0 تومان
phone استعلام قیمت

استعلام قیمت لیست اقلام شما با بیشترین درصد تخفیف

کافیست لیست اقلام خود را برای ما ارسال کنید یا با کارشناسان ما تماس بگیرید.

مشاوره و سفارش تلفنی

برای مشاوره استعلام قیمت یا اطلاع از تخفیف های ویژه با ما در تماس باشید.

ارسال لیست اقلام

برای استعلام قیمت و اطلاع از درصد تخفیف محصولات عکس لیست اقلام خود را برای ما ارسال کنید.