قیمت لوله ایزی پایپ

فیلترها

نوع محصول

فنر تو لوله ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

278,490 تومان

فنر رو لوله ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

319,200 تومان

حلقه برنجی چاکدار ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

6,010 تومان

صفحه نصب ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

4,010 تومان

جعبه کلکتور رگلاژی با ورق گالوانیزه
قیمت قبل از تخفیف

857,160 تومان

درپوش پایه بلند پلاستیکی
قیمت قبل از تخفیف

3,520 تومان

بست پلاستیکی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

980 تومان

درپوش هواگیری ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

68,530 تومان

درپوش ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

173,990 تومان

چپقی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

92,690 تومان

مغزی تبدیلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

89,910 تومان

سه راهی 90 خاردار توپیچ کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

174,240 تومان

سه راهی 90 صفحه دار توپیچ کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

355,010 تومان

سه راهی 90 صفحه دار روپیچ کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

374,230 تومان

سه راهی دیواری توپیچ کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

156,600 تومان

سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

162,630 تومان

سه راهی صفحه دار روپیچ کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

377,210 تومان

زانو صفحه دار توپیچ کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

137,140 تومان

زانو صفحه دار روپیچ کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

110,730 تومان

سه راهی مساوی کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

114,360 تومان

سه راهی توپیچ کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

151,400 تومان

زانو رو پیچ کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

100,590 تومان

زانو تو پیچ کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

105,000 تومان

زانو مساوی کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

123,400 تومان

سه راهی تبدیل کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

173,900 تومان

رابط توپیچ کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

68,890 تومان

رابط روپیچ کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

63,790 تومان

رابط تبدیلی کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

115,530 تومان

رابط مساوی کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

94,780 تومان

حلقه استیل ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

141,970 تومان

سه راه تو پیچ پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,857,570 تومان

سه راه مساوی پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

2,106,150 تومان

زانو مساوی پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,484,810 تومان

رابط تو پیچ پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,236,140 تومان

رابط رو پیچ پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,246,650 تومان

رابط تبدیلی پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

925,860 تومان

رابط مساوی پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,112,180 تومان

سه راه 90 دیواری پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

138,630 تومان

سه راهی 90 صفحه دار توپیچ پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

222,230 تومان

سه راهی دیواری تو پیچ پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

218,380 تومان

سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

208,670 تومان

زانو دیواری پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

284,380 تومان

زانو صفحه دار توپیچ پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

164,610 تومان

زانو صفحه دار روپیچ پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

174,140 تومان

سه راهی توپیچ پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

167,140 تومان

سه راهی تبدیل پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

155,330 تومان

سه راهی مساوی پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

133,430 تومان

زانو روپیچ پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

105,610 تومان

زانو چپقی پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

131,830 تومان

زانو 90 پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

120,280 تومان

بوشن توپیچ پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

93,890 تومان

بوشن روپیچ پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

70,960 تومان

بوشن تبدیل پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

91,200 تومان

بوشن پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

74,030 تومان

حلقه کلمپ ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

429,900 تومان

سه راهی توپیچ کلمپی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,968,970 تومان

سه راهی تبدیل کلمپی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,967,410 تومان

سه راهی مساوی کلمپی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

2,022,700 تومان

زانو توپیچ کلمپی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,773,070 تومان

زانو مساوی کلمپی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,773,070 تومان

رابط توپیچ کلمپی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,184,060 تومان

رابط روپیچ کلمپی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,012,120 تومان

رابط تبدیلی کلمپی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,037,570 تومان

رابط مساوی کلمپی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

937,450 تومان

لوله سوپر ایزی PEX-AL-PERT کرم رنگ
قیمت قبل از تخفیف

19,970 تومان

لوله پنج لایه ایزی پایپ PE
قیمت قبل از تخفیف

16,410 تومان

مغزی تبدیلی ایزی پایپ سایز
قیمت قبل از تخفیف

57,820 تومان

کلکتور بدون شیر ایزی پایپ خروجی
قیمت قبل از تخفیف

263,910 تومان

قیچی لوله بر ویژه ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

935,340 تومان

قیچی لوله بر ساده ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

661,640 تومان

آچار کالیبر 3 پر ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

545,630 تومان

آچار پرس شارژی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

88,007,470 تومان

آچار پرس هیدرولیک ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

20,943,150 تومان

آچار پرس دستی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

12,718,400 تومان

برقو ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

369,990 تومان

شیر مساوی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

179,910 تومان

راهنمای خرید لوله ایزی پایپ

ایزی پایپ

ایزی پایپ یکی از بهترین برندهای تولید کننده لوله و اتصالات ساختمانی است. این برند معروف و موفق، انواع مختلفی لوله و اتصالات، تحت عنوان لوله و اتصالات ایزی پایپ، تولید می‌کند که در ادامه تمامی آن‌ها را به طور جامع معرفی خواهیم کرد:

انواع لوله‌های ایزی پایپ

انواع لوله‌های ایزی پایپ به طور کلی به دو دسته یک لایه و پنج لایه تقسیم بندی می‌شوند:

لوله‌های پنج لایه ایزی پایپ

لوله‌های پنج لایه، نسل جدید لوله‌های ساختمانی هستند  که اغلب معایب لوله‌های قدیمی را برطرف کرده و در نتیجه امروزه کاربردهای زیادی دارند؛ به بیان دیگر امروزه از این لوله‌ها به عنوان جایگزین مناسبی برای لوله‌های پلی اتیلن و همچنین لوله‌های فلزی استفاده می‌شود.
 لوله‌های پنج لایه به دلیل ترکیب شیمیایی خاصی که دارند، به راحتی نصب شده و انعطاف پذیری بالایی دارند؛ به این معنا که در صورت خم شدن، دچار شکستگی و یا ترک خوردگی نمی‌شوند.
دلیل نام گذاری این نوع از لوله‌های ایزی پایپ به پنج لایه، این است که ساختار 5 لایه دارند و درون آن‌ها فلزی نظیر آلومینیوم، استفاده می‌شود که موجب افزایش عمر و دوام این لوله‌ها شده‌است.  
لوله‌های پنج لایه ایزی پایپ به سه نوع PE، PERT و PEX تقسیم بندی می‌شوند. ویژگی‌ها و کاربردهای هر یک از انواع لوله‌های پنج لایه ایزی پایپ، عبارت است از: 
لوله‌های پنج لایه ایزی پایپ PEX
5 لایه لوله‌های پکس ایزی پایپ، شامل دو لایه پلیمری پکس، یک لایه آلومینیوم و دو لایه چسب است که سه لایه فلز آلومینیوم و دو لایه پلیمری پکس را به یکدیگر متصل می‌کند.
این نوع از لوله‌های پنج لایه ایزی پایپ، طول عمر بالا حدود 50 سال و مقاومت بالایی دارند و علاوه بر اینکه در داخل کشورمان، مورد استفاده قرار می‌گیرند به دیگر کشورها نیز صادر می‌شوند.
جالب است بدانید که این لوله‌ها به عنوان یکی از بهترین نسل لوله‌های پلیمری شناخته می‌شوند.
از دیگر ویژگی‌های ایزی پایپ پکس می‌توان به نصب راحت و کیفیت بالای آن‌ها اشاره کرد.
ایزی پایپ PEX قادر است تا حداکثر دمای 90 درجه سانتی گراد، مقاومت خود را حفظ کند، همین امر موجب شده تا از این لوله‌ها برای لوله کشی آب گرم استفاده شود.

لوله‌های پنج لایه ایزی پایپ PERT

لوله‌های ایزی پایپ پرت نیز از 5 لایه مختلف تشکیل شده‌اند؛ به این صورت که دو لایه آن‌ها پلیمر PERT، یک لایه فلز و دو لایه چسب است. از جمله ویژگی‌های این لوله‌ها می‌توان به وزن سبک، عدم حساسیت به رطوبت و تحمل دما تا حداکثر 70 درجه سانتی گراد اشاره کرد.

لوله‌های پنج لایه ایزی پایپ PE

نوع دیگری از لوله‌های پنج لایه ایزی پایپ با نام PE شناخته می‌شوند و امروزه از آن‌ها به عنوان جایگزینی برای لوله‌های فلزی استفاده می‌شود.
از جمله کاربرد این لوله‌ها در لوله کشی آب‌های سرد بهداشتی می‌باشد. همچنین در انشعابات آب زمینی، کلکتوری، دیواری و ورودی شبکه‌های آبرسانی در شهرها و روستاها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

لوله‌های تک لایه ایزی پایپ PEX

این نوع از لوله‌های ایزی پایپ همانطور که از نامشان پیداست تنها از یک لایه تشکیل شده‌اند و به دلیل ویژگی‌های منحصر به فردی که دارند، بسیار کاربردی هستند.
زمانی که دما تغییر پیدا می‌کند، این لوله‌ها بسته به افزایش یا کاهش دما، منبسط و یا منقبض شده و پس از مدتی به سایز اولیه خود بر می‌گردند.

انواع اتصالات بهداشتی ایزی پایپ

اکثر اتصالات ایزی پایپ از آلیاژ برنج، تشکیل شده‌اند و به دلیل کیفیت بالایی که دارند در حال رقابت با محصولات جهانی هستند.
انواع اتصالات بهداشتی ایزی پایپ عبارت است از:

اتصالات کوپلی ایزی پایپ

بدنه اتصالات کوپلی ایزی پایپ از آلیاژ برنج، تشکیل شده و در نتیجه مقاومت بالایی در برابر زنگ زدگی دارد. این اتصالات شامل رابط‌ها، سه راهی و زانویی است. از جمله کاربردهای اتصالات کوپلی ایزی پایپ می‌توان به نصب لوله‌های پنج لایه، ایجاد انشعاب جدید و تغییر سایز لوله‌ها اشاره کرد.
کار با اتصالات کوپلی ایزی پایپ، بسیار آسان است و این خود مزیت بزرگ این اتصالات به حساب می‌آید.     

اتصالات کلمپی ایزی پایپ

نوع دیگری از اتصالات ایزی پایپ، اتصالات کلمپی هستند که به دلیل مقاومت بالایی که دارند هنگام افزایش سایز و فشار لوله، مورد استفاده قرار می‌گیرند. اتصالات کلمپی ایزی پایپ را به راحتی می‌تواند باز و یا بسته کرد، بدون اینکه آسیبی به بدنه لوله وارد شود.

اتصالات پرسی ایزی پایپ

اتصلات پرسی همانطور که از نامشان پیداست به کمک ابزاری به نام پرس لوله، مورد استفاده قرار می‌گیرند.
اتصالات پرسی ایزی پایپ از ترکیب آلیاژ برنج و نیکل، تشکیل شده‌است و مقاومت بالایی در برابر اکسیژن و رطوبت دارند.
از جمله کاربرد‌های اتصالات پرسی ایزی پایپ می‌توان به اتصال لوله‌های پنج لایه، تغییر مسیرها، انشعابات و تغییر سایز لوله‌ها اشاره کرد. با استفاده از این اتصالات همچنین می‌توان عملیات آب بندی در حجم بالا را انجام داد.

اتصالات رزوه ای ایزی پایپ

اتصالات رزوه ای ایزی پایپ دارای دنده داخلی و خارجی هستند و از جمله اتصالات روپیچ و توپیچ به شمار می‌روند. 
 


لیست استعلام قیمت

جمع کل
0 تومان
phone استعلام قیمت

استعلام قیمت لیست اقلام شما با بیشترین درصد تخفیف

کافیست لیست اقلام خود را برای ما ارسال کنید یا با کارشناسان ما تماس بگیرید.

مشاوره و سفارش تلفنی

برای مشاوره استعلام قیمت یا اطلاع از تخفیف های ویژه با ما در تماس باشید.

ارسال لیست اقلام

برای استعلام قیمت و اطلاع از درصد تخفیف محصولات عکس لیست اقلام خود را برای ما ارسال کنید.