الکترو پمپ و تجهیزات جانبی برای اطلاع از قیمت خرید عمده تماس بگیرید 021-48436  - 09393171396 

الكتروپمپ محیطی ابارا مدل PRA 0.5 M
PRA Ebara Electro Pump
text_reviews
الکتروپمپ کف کش ابارا مدل RIGHT 75 m
Right Ebara Electro Pump
text_reviews
پمپ لجنکش پدرولو استیل
( تیپ BCm 10/50MF)
Submersible pumps in stainless steel
text_reviews
ست کنترل اتومات پمپ دلتا
Automatic Pump Control
text_reviews
پمپ شناور پدرولو تیپ 4BLOCK2
( استیل)
Monoblock submersible pumps
text_reviews
پمپ شناور پدرولو تیپ 4BLOCK4
( استیل)
Monoblock submersible pumps
text_reviews
پمپ شناور پدرولو تیپ 4BLOCK6
( استیل)
Monoblock submersible pumps
text_reviews