لاوین پلاست
مشاهده همه محصولات
لوله و اتصالات داراکار
مشاهده همه محصولات
لوله و اتصالات پارس زنده رود پلاست
مشاهده همه محصولات
تبدیل پارس پلاست سایز 90/63
Sewage connections
text_reviews
تبدیل کج پارس پلاست سایز 63/40
Sewage connections
text_reviews
درپوش پارس پلاست سایز 63 R
Sewage connections
text_reviews
کلاهک پارس پلاست سایز 90 110 125
Sewage connections
text_reviews
لوله و اتصالات PVC-U وینوپلاستیک
مشاهده همه محصولات
شیر یک طرفه قفل دار Power-seal سایز 110
Check Valves Vinoplastic
text_reviews
چهارراه °45 Power-seal سایز 110×110
Equal Cross 45° Vino plastics
text_reviews
زانو °45 Power-seal سایز 200
Elbow 45° Vino plastic
text_reviews
زانو °87.5 Power-seal سایز 200
Elbow 90° Vino plastic
text_reviews
درپوش طرح وینو Power-seal سایز 160
End Cap Vinoplastic
text_reviews
درب دریچه بازدید کامل Power-seal سایز 110
Female Cap for Inspection hole
text_reviews
سه راه دریچه بازدید Power-seal سایز 110
Inspection hole Vinoplastic
text_reviews
موفه Power-seal سایز 125
Muffe Vinoplastic
text_reviews
تبدیل Power-seal سایز 50×63
Reducer Vinoplastic
text_reviews
رابط اتصالات Power-seal سایز 63
Straight Union Vinoplastic
text_reviews
سه راه تبدیلی °87.5 Power-seal سایز 63×90
Reduced Tee 87.5° Vinoplastic
text_reviews
سه راه °45 Power-seal سایز 50
Tee 45° Vinoplastic
text_reviews
سه راه °87.5 Power-seal سایز 20
Tee 87.5° Vinoplastic
text_reviews
لوله و اتصالات پوشفیت نیوفلکس
مشاهده همه محصولات
بوشن نیوفلکس سایز 50
( 20200)
Newflex Sochet - Push fit
text_reviews
تبدیل خارج از مرکز نیوفلکس 63/50
( 26320)
Newflex Reducer - Push fit
text_reviews
زانو °45 نیوفلکس سایز 50
( 30245)
Newflex Elbow - Push fit
text_reviews
زانو °87 نیوفلکس سایز 50
( 30287)
Newflex Elbow - Push fit
text_reviews
سه راه °87 نیوفلکس 50/50
( 40220)
Newflex TEE - Push fit
text_reviews
سه راه °45 نیوفلکس 50/50
( 42220)
Newflex TEE - Push fit
text_reviews
درپوش نیوفلکس سایز 50
( 60200)
Newflex Sochet - Push fit
text_reviews
لوله و اتصالات پوشفیت نیوفلکس سایلنت
مشاهده همه محصولات
بوشن نیوفلکس سایلنت
( سایز 50)
Newflex silent PP - Push fit
text_reviews
درپوش نیوفلکس پوشفیت سایلنت
( سایز 50)
Newflex silent PP - Push fit
text_reviews
دستگاه برش و پخ لوله با سه پایه
Newflex silent PP - Push fit
text_reviews
لوله و اتصالات اینگل
مشاهده همه محصولات
لوله پوش فیت پلی ران
مشاهده همه محصولات
رابط پوش فیت پلی ران سایز 40mm
Poliran PP - Push fit
text_reviews
علمک پوش فیت پلی ران سایز 75mm-50mm
Poliran PP - Push fit
text_reviews
لوله پوش فیت سایلنت پلی ران
مشاهده همه محصولات