به دنبال چه نوع لوله فلزی هستید ؟

بیش از 16 نوع محصول در 3 دسته‌بندی مختلف

لوله فلزی

لوله گاز
قیمت‌های درج شده، قیمت کارخانه می‌باشند! استعلام قیمت و تخفیف نهایی در کمتر از 2 ساعت کاری
6 کالا
سایز قیمت کارخانه
380,000 تومان
مقدار (حداقل 1 )
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز قیمت کارخانه
450,000 تومان
مقدار (حداقل 1 )
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز قیمت کارخانه
590,000 تومان
مقدار (حداقل 1 )
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز قیمت کارخانه
560,000 تومان
مقدار (حداقل 1 )
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز قیمت کارخانه
645,000 تومان
مقدار (حداقل 1 )
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز قیمت کارخانه
655,000 تومان
مقدار (حداقل 1 )
افزودن به لیست استعلام آنلاین

لوله آب
قیمت‌های درج شده، قیمت کارخانه می‌باشند! استعلام قیمت و تخفیف نهایی در کمتر از 2 ساعت کاری
6 کالا
سایز قیمت کارخانه
235,000 تومان
مقدار (حداقل 1 )
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز قیمت کارخانه
228,000 تومان
مقدار (حداقل 1 )
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز قیمت کارخانه
280,000 تومان
مقدار (حداقل 1 )
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز قیمت کارخانه
300,000 تومان
مقدار (حداقل 1 )
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز قیمت کارخانه
320,000 تومان
مقدار (حداقل 1 )
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز قیمت کارخانه
340,000 تومان
مقدار (حداقل 1 )
افزودن به لیست استعلام آنلاین

لوله آب و گاز
قیمت‌های درج شده، قیمت کارخانه می‌باشند! استعلام قیمت و تخفیف نهایی در کمتر از 2 ساعت کاری
4 کالا
سایز قیمت کارخانه
250,000 تومان
مقدار (حداقل 1 )
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز قیمت کارخانه
240,000 تومان
مقدار (حداقل 1 )
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز قیمت کارخانه
280,000 تومان
مقدار (حداقل 1 )
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز قیمت کارخانه
270,000 تومان
مقدار (حداقل 1 )
افزودن به لیست استعلام آنلاین