لوله و اتصالات آذین برای اطلاع از قیمت خرید عمده تماس بگیرید 021-48436  - 09393171396 

بوشن آذین سایز 20
( 11008)
Poly Propylene Pipe & Fittings
text_reviews
بوشن تبدیل آذین 20×25
( 11112)
Poly Propylene Pipe & Fittings
text_reviews
زانو 90 درجه آذین سایز 20
( 12108)
Poly Propylene Pipe & Fittings
text_reviews
زانو چپقی 90 درجه آذین سایز 20
( 12208)
Poly Propylene Pipe & Fittings
text_reviews
زانو تبدیل 90 درجه آذین 25×20
( 12312)
Poly Propylene Pipe & Fittings
text_reviews
زانو 45 درجه آذین سایز 20
( 12508)
Poly Propylene Pipe & Fittings
text_reviews
سه راهی آذین سایز 20
( 13108)
Poly Propylene Pipe & Fittings
text_reviews
سه راهی سه کنج آذین سایز 20
( 13208)
Poly Propylene Pipe & Fittings
text_reviews
سه راهی تبدیل آذین 20×20×25
( 13520)
Poly Propylene Pipe & Fittings
text_reviews
درپوش آذین سایز 20
( 14108)
Poly Propylene Pipe & Fittings
text_reviews
لوله خم آذین سایز 20
( 16108)
Poly Propylene Pipe & Fittings
text_reviews
لوله دوسر خم آذین سایز 20
( 16208)
Poly Propylene Pipe & Fittings
text_reviews
پل بست دار آذین سایز 20
( 16508)
Poly Propylene Pipe & Fittings
text_reviews
چهار راه آذین سایز 20
( 17108)
Poly Propylene Pipe & Fittings
text_reviews
زانوبوشن فلزی دیواری آذین "½×20
( 20108)
Poly Propylene Pipe & Fittings
text_reviews
زانومغزی فلزی دیواری آذین "½×20
( 20508)
Poly Propylene Pipe & Fittings
text_reviews
بوشن یکسر فلزی آذین "½×20
( 21008)
Poly Propylene Pipe & Fittings
text_reviews
مغزی یکسر فلزی آذین "½×20
( 21208)
Poly Propylene Pipe & Fittings
text_reviews
زانو بوشن فلزی زوج آذین "½×20
( 23208)
Poly Propylene Pipe & Fittings
text_reviews
زانو یکسر مغزی فلزی آذین "½×20
( 23508)
Poly Propylene Pipe & Fittings
text_reviews
مهره و ماسوره بوشن فلزی آذین "½×20
( 23514)
Poly Propylene Pipe & Fittings
text_reviews