لوله و اتصالات تک لایه برای اطلاع از قیمت خرید عمده تماس بگیرید 021-48436  - 09393171396 

لوله تک لایه آذین سایز 20
( 10008)
Poly Propylene Pipe & Fittings
text_reviews
بوشن صبا سایز 20
( 1210101)
SABA PIPE SEPAHAN
text_reviews
لوله فویل دار آذین سایز 20
( 10108)
Poly Propylene Pipe & Fittings
text_reviews
بوشن آذین سایز 20
( 11008)
Poly Propylene Pipe & Fittings
text_reviews
زانو °90 صبا سایز 20
( 1210201)
SABA PIPE SEPAHAN
text_reviews
بوشن تبدیل آذین 20×25
( 11112)
Poly Propylene Pipe & Fittings
text_reviews
زانو °90 تبدیل صبا 20×25
( 1210301)
SABA PIPE SEPAHAN
text_reviews
زانو °45 صبا سایز 20
( 1210310)
SABA PIPE SEPAHAN
text_reviews
سه راه صبا سایز 20
( 1210401)
SABA PIPE SEPAHAN
text_reviews
زانو 90 درجه آذین سایز 20
( 12108)
Poly Propylene Pipe & Fittings
text_reviews
زانو چپقی 90 درجه آذین سایز 20
( 12208)
Poly Propylene Pipe & Fittings
text_reviews
زانو تبدیل 90 درجه آذین 25×20
( 12312)
Poly Propylene Pipe & Fittings
text_reviews
زانو 45 درجه آذین سایز 20
( 12508)
Poly Propylene Pipe & Fittings
text_reviews
بوشن تبدیل صبا 20×25
( 1210610)
SABA PIPE SEPAHAN
text_reviews
سه راهی آذین سایز 20
( 13108)
Poly Propylene Pipe & Fittings
text_reviews
سه راهی سه کنج آذین سایز 20
( 13208)
Poly Propylene Pipe & Fittings
text_reviews
سه راهی تبدیل آذین 20×20×25
( 13520)
Poly Propylene Pipe & Fittings
text_reviews
درپوش آذین سایز 20
( 14108)
Poly Propylene Pipe & Fittings
text_reviews
بست لوله صبا سایز 20
( 1210701)
SABA PIPE SEPAHAN
text_reviews
لوله خم آذین سایز 20
( 16108)
Poly Propylene Pipe & Fittings
text_reviews