چسب کاشی برای اطلاع از قیمت خرید عمده تماس بگیرید 021-48436  - 09393171396 

پودر چسب کاشی انعطاف پذیر CEMCOL
CEMCOL FLEXIBLE C2TE-S1
text_reviews
چسب کاشی پودری Tilebond 3000
Powder Adhesive Tile and Ston
text_reviews

    نکات مهم در مورد چسب کاشی :

 • مقدار چسب مورد نیاز در هر متر مربع 2 تا 4 کیلو گرم می باشد.
 • واحد اندازه گیری این چسب کیلوگرم می باشد و در بسته های1و 5 و 12 و 25 کیلوگرمی در بازار عرضه می شود.
 • برای سطوح سالم و تمیز بدون اثرات چربی و ترک قابل استفاده می باشد.جهت ایجاد درگیری بیشتر ،لعاب کاشی قبلی بصورت موضعی (تیشه کاری) برداشته شود.
 • قبل اجرا بوسیله ی شمشه و تراز، ناهمواری های سطح مشخص و با استفاده از چسب بتن و اندود سیمانی تراز گردد.
 • عملیات کاشی کاری بعد از 4 روز از انجام صافکاری انجام شود.
 • خمیر چسب کاشی AK5 را روی سطح مورد نظر کشیده و سپس بوسیله ی کاردک دندانه دار سطح آنرا شیار دار کنید.
 • با استفاده از ماله دندانه دار می توانید مقدار و ضخامت مورد نیاز چسب برای نصب کاشی را کنترل کنید.
 • چسب کاشی باید غلظت مناسب برای نصب کاشی را داشته باشد.
 • غلظت باید به صورتی باشد که همان لحظه چسب به کاشی بچسبد و به راحتی جدا نشود.
 • در شرایط معمولی دما و رطوبت حداکثر زمان اجرا 20 دقیقه می باشد.
 • در صورت استفاده از کاشی با جذب پایین و یا ابعاد بزرگ،مدت زمان نصب یبشتر خواهد بود.
 • استفاده از چسب کاشی اضافی و عدم دسترسی در وسط کاشی از خشک شدن چسب کاشی جلوگیری می کند. بنابراین زمانی که روی یک بدنه با ارتفاع زیاد کاشیکاری انجام می شود لازم است نصب کاشی در چند مرحله با فواصل زمانی مناسب انجام پذیرد تا چسب کاشی قسمت زیر تقریبا خشک شده و تحمل وزن کاشی های سنگین جدید را داشته باشد.
 • استفاده از این چسب کاشی در دمای کمتر از 5 درجه ی سانتی گراد اتوصیه نمی شود.
 • بهترین دما برای خشک شدن چسب بالا تر از 15 درجه ی سانتی گراد می باشد.
 • در صورت خشک شدن لایه ی سطحی چسب، قبل از نصب کاشی مجددا کاردک کشی انجام شود.
 • اعمال فشار به صورت پیچشی بر روی کاشی پس از نصب جهت اطمینان از انتقال چسب بطور کامل به پشت کاشی ضروری است.
 • لازم است بند کشی یک روز پس از گیرش چسب خمیری اجرا شود.