لیست آماده‌ای دارید؟

دریافت قیمت نهایی در کمتر از ۲ ساعت کاری

ارسال لیست جهت استعلام
Avisalolejey

آویسا لوله جی

استعلام = قیمت نهایی و تخفیف ویژه

جهت اطلاع از قیمت‌ نهایی و میزان تخفیف، با کارشناسان دکترتامین تماس بگیرید.

نمایش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)
لوله فاضلابی UPVC آویسا لوله جی
لوله فاضلابی UPVC آویسا لوله جی
قیمت کالا بدون تخفیف
200,013 تومان
قابلیت خریداعتباری
لوله ناودانی UPVC آویسا لوله جی
لوله ناودانی UPVC آویسا لوله جی
قیمت کالا بدون تخفیف
192,008 تومان
قابلیت خریداعتباری
زانو 45 درجه UPVC آویسا لوله جی
زانو 45 درجه UPVC آویسا لوله جی
قیمت کالا بدون تخفیف
6,452 تومان
قابلیت خریداعتباری
زانو 90 درجه UPVC آویسا لوله جی
زانو 90 درجه UPVC آویسا لوله جی
قیمت کالا بدون تخفیف
15,381 تومان
قابلیت خریداعتباری
سه راه 45 درجه UPVC آویسا لوله جی
سه راه 45 درجه UPVC آویسا لوله جی
قیمت کالا بدون تخفیف
25,636 تومان
قابلیت خریداعتباری
سه راه 90 درجه UPVC آویسا لوله جی
سه راه 90 درجه UPVC آویسا لوله جی
قیمت کالا بدون تخفیف
21,750 تومان
قابلیت خریداعتباری
سه راه تبدیل 45 درجه UPVC آویسا لوله جی
سه راه تبدیل 45 درجه UPVC آویسا لوله جی
قیمت کالا بدون تخفیف
41,026 تومان
قابلیت خریداعتباری
سه راه تبدیل 90 درجه UPVC آویسا لوله جی
سه راه تبدیل 90 درجه UPVC آویسا لوله جی
قیمت کالا بدون تخفیف
44,892 تومان
قابلیت خریداعتباری
سه راه دریچه بازدید UPVC آویسا لوله جی
سه راه دریچه بازدید UPVC آویسا لوله جی
قیمت کالا بدون تخفیف
100,050 تومان
قابلیت خریداعتباری
تبدیل غیر هم مرکز UPVC آویسا لوله جی
تبدیل غیر هم مرکز UPVC آویسا لوله جی
قیمت کالا بدون تخفیف
21,750 تومان
قابلیت خریداعتباری
سیفون UPVC آویسا لوله جی
سیفون UPVC آویسا لوله جی
قیمت کالا بدون تخفیف
20,706 تومان
قابلیت خریداعتباری
درپوش انتهایی UPVC آویسا لوله جی
درپوش انتهایی UPVC آویسا لوله جی
قیمت کالا بدون تخفیف
7,585 تومان
قابلیت خریداعتباری
کوپلینگ بدون ترمز UPVC آویسا لوله جی
کوپلینگ بدون ترمز UPVC آویسا لوله جی
قیمت کالا بدون تخفیف
9,744 تومان
قابلیت خریداعتباری
کوپلینگ ترمز دار UPVC آویسا لوله جی
کوپلینگ ترمز دار UPVC آویسا لوله جی
قیمت کالا بدون تخفیف
9,744 تومان
قابلیت خریداعتباری
کلاهک UPVC آویسا لوله جی
کلاهک UPVC آویسا لوله جی
قیمت کالا بدون تخفیف
72,141 تومان
قابلیت خریداعتباری