لیست آماده‌ای دارید؟

دریافت قیمت نهایی در کمتر از ۲ ساعت کاری

ارسال لیست جهت استعلام
ILIA STEEL

ایلیا استیل

استعلام = قیمت نهایی و تخفیف ویژه

جهت اطلاع از قیمت‌ نهایی و میزان تخفیف، با کارشناسان دکترتامین تماس بگیرید.

نمایش 16 تا 30 از 173 (12 صفحه)
سینک ظرفشویی روکار ایلیا استیل مدل 1063 (ابعاد 60×120 سانتیمتر)
سینک ظرفشویی روکار ایلیا استیل مدل 1063
( ابعاد 60×120 سانتیمتر)
قیمت کالا بدون تخفیف
4,827,000 تومان
قابلیت خریداعتباری
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل مدل 2012 (ابعاد 51×100 سانتیمتر)
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل مدل 2012
( ابعاد 51×100 سانتیمتر)
قیمت کالا بدون تخفیف
2,912,000 تومان
قابلیت خریداعتباری
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل مدل 2013 (ابعاد 51×116 سانتیمتر)
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل مدل 2013
( ابعاد 51×116 سانتیمتر)
قیمت کالا بدون تخفیف
3,223,000 تومان
قابلیت خریداعتباری
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل مدل 2015 (ابعاد 51×116 سانتیمتر)
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل مدل 2015
( ابعاد 51×116 سانتیمتر)
قیمت کالا بدون تخفیف
3,876,000 تومان
قابلیت خریداعتباری
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل مدل 2018 (ابعاد 50×80 سانتیمتر)
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل مدل 2018
( ابعاد 50×80 سانتیمتر)
قیمت کالا بدون تخفیف
2,843,000 تومان
قابلیت خریداعتباری
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل مدل 2020 (ابعاد 51×100 سانتیمتر)
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل مدل 2020
( ابعاد 51×100 سانتیمتر)
قیمت کالا بدون تخفیف
3,072,000 تومان
قابلیت خریداعتباری
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل مدل 2021 (ابعاد 50×120 سانتیمتر)
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل مدل 2021
( ابعاد 50×120 سانتیمتر)
قیمت کالا بدون تخفیف
3,185,000 تومان
قابلیت خریداعتباری
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل مدل 2026 (ابعاد 50×120 سانتیمتر)
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل مدل 2026
( ابعاد 50×120 سانتیمتر)
قیمت کالا بدون تخفیف
3,938,000 تومان
قابلیت خریداعتباری
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل مدل 2028 (ابعاد 50×120 سانتیمتر)
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل مدل 2028
( ابعاد 50×120 سانتیمتر)
قیمت کالا بدون تخفیف
3,185,000 تومان
قابلیت خریداعتباری
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل مدل 2041 (ابعاد 50×120 سانتیمتر)
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل مدل 2041
( ابعاد 50×120 سانتیمتر)
قیمت کالا بدون تخفیف
3,277,000 تومان
قابلیت خریداعتباری
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل مدل 2044 (ابعاد 50×120 سانتیمتر)
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل مدل 2044
( ابعاد 50×120 سانتیمتر)
قیمت کالا بدون تخفیف
3,185,000 تومان
قابلیت خریداعتباری
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل مدل 2051 (ابعاد 50×100 سانتیمتر)
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل مدل 2051
( ابعاد 50×100 سانتیمتر)
قیمت کالا بدون تخفیف
3,189,000 تومان
قابلیت خریداعتباری
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل مدل 2060 (ابعاد 50×120 سانتیمتر)
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل مدل 2060
( ابعاد 50×120 سانتیمتر)
قیمت کالا بدون تخفیف
3,829,000 تومان
قابلیت خریداعتباری
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل مدل 2061 (ابعاد 50×120 سانتیمتر)
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل مدل 2061
( ابعاد 50×120 سانتیمتر)
قیمت کالا بدون تخفیف
4,069,000 تومان
قابلیت خریداعتباری
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل مدل 2062 (ابعاد 50×120 سانتیمتر)
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل مدل 2062
( ابعاد 50×120 سانتیمتر)
قیمت کالا بدون تخفیف
4,286,000 تومان
قابلیت خریداعتباری